Nagroda III stopnia
Obiekty przemysłowe
(Grupa IX)

 Zaplecze techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Łodzi przy ul. Lawinowej 71A

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Dyrektor projektu:
Kierownik projektu:

Dyrektor kontraktu:
Kierownik budowy:
Inspektor kontraktu:
Inspektor koordynator:
Inżynier:
Główni projektanci:
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
Trakcja PRKiI SA, Warszawa
DB PROJEKT Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Monika Bąk
mgr inż. Katarzyna Góral
mgr inż. Marek Kacprzak
mgr inż. Piotr Kamiński
mgr inż. Grzegorz Gałgański

inż. Tomasz Jankowski
Grontmij Polska Sp. z o.o., Łódź

mgr inż. Grzegorz Warszawski (projektant koordynator), mgr inż. arch. Mariusz Kaniewski (architektura), mgr inż. Tomasz Mazur (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Zaplecze jest najnowocześniejszym w Polsce obiektem do kompleksowej obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych. Obiekt długości 140 m i szerokości 40 m składa się z czterech części: naprawczo-serwisowej z trzema torami, myjni, gdzie znajduje się czwarty tor oraz zaplecza biurowo-socjalnego i magazynu części serwisowych. Hala jest wyposażona w wiele nowoczesnych urządzeń do codziennej obsługi i bieżących napraw pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Na poszczególnych torach zostały zlokalizowane: tokarka podtorowa, laserowe stanowisko do pomiarów zestawów kołowych, waga do pomiaru nacisku kół, zapadnia oraz stanowisko napiaszczania. Ekologiczna myjnia wykonuje również takie procesy, jak odladzanie, odfekalnianie oraz nawadnianie. Uzupełnieniem obiektu jest suwnica o udźwigu 16 t oraz pojazd szynowo- drogowy do przemieszczania składów. W hali znajduje się stanowisko dyżurnego ruchu nadzorującego manewry jednostek na przylegającym do hali wydzielonym układzie torowym. Część socjalno- biurowa budynku zaplecza została wykonana o konstrukcji mieszanej – tradycyjnej murowej i żelbetowej, ze stropem o konstrukcji żelbetowej oraz stropodachem niewentylowanym na konstrukcji stalowej. Część przeglądowo-naprawcza budynku zaplecza została wykonana także o konstrukcji mieszanej (słupy żelbetowe i stalowe), z obudową ścian z płyty warstwowej na konstrukcji ryglowej, z dachem w formie stropodachu niewentylowanego na konstrukcji stalowej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5864,58 m2, powierzchnia użytkowa 6313,40 m2, a kubatura 68 545,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.