Nagroda II stopnia
Obiekty rewitalizowane
(Grupa VIII)

Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy z zapleczem gastronomicznym
i pokojami gościnnymi QUADRILLE CONFERENCE & SPA
w Gdyni, ul. Folwarczna 2

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
„Folwarczna” Górski Sp. z o.o., S.K.A., Gdynia
Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” Sp. z o.o., Sp. k., Gdańsk
Pracownia Projektowania i Realizacji Abramski-Żurek, Gdańsk
mgr inż. Zbigniew Bujek
mgr inż. Jan Mężyk
mgr inż. arch. Tomasz Kozak (architektura)
mgr inż. Maria Żurek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Ośrodek stanowi część zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego z XVIII w., wpisanego do rejestru zabytków. Składa się z pałacu zabytkowego z salami szkoleniowymi i ekspozycyjnymi, zapleczem gastronomicznym i pokoi gościnnych oraz budynku oficyny, w której znajduje się basen, spa, gabinet masażu oraz pokoje gościnne. Budynki wykonano o konstrukcji żelbetowej, wykończone cegłą klinkierową oraz płytami z piaskowca.

Prace budowlane obejmowały rewaloryzację istniejącego pałacu, m.in. remont dachu i historycznych elewacji oraz wnętrz pałacowych, realizację nowego budynku oficyny, który połączono z pałacem łącznikiem podziemnym i rewaloryzację całego historycznego założenia parkowego wraz ze stawem, kanałem wodnym i parkiem.

W obiekcie zastosowano m.in. układ trigeneracji – wytwarzania prądu, chłodu i ciepła z gazu – dający znaczne oszczędności energii.

Powierzchnia zabudowy wynosi 243,50 + 610,00 m2, powierzchnia użytkowa 1546,20 + 1573,00 m2, a kubatura budynków 4166,97 + 5074,29 m3. Całość prac wykonano w ciągu 23,5 miesiąca.