Nagroda II stopnia
 Obiekty drogowe i kolejowe
(Grupa VII)

Przystosowanie Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy
do CAT II polegające na: korekcie niwelety drogi startowej, podniesieniu nośności drogi startowej, poszerzeniu poboczy drogi startowej, instalacji nowych świateł nawigacyjnych
typu LED, przygotowaniu lotniska do montażu systemu AVOS
w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Inni: podwykonawcy kwalifikowani:

Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:Główni projektanci:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk
QUMAK SA, Warszawa
Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o., Warszawa

SAFEGATE, Filandia; DROGOMEX SA; Integra – S. Kamiński Sp. z o.o.;
Roboz Sp. z o.o. – Piotr Przyłucki
tech. Henryk Dawidowicz
mgr inż. Wojciech Płotka (inżynier kontraktu), mgr inż. Piotr Nykiel (branża drogowa), mgr inż. Jerzy Martyński (branża elektryczna)
mgr inż. Henryk Stachurski (branża konstrukcyjna), inż. Waldemar Kościowski (branża teletechniczna)
mgr inż. Ryszard Zaremba (generalny projektant)
architektura: mgr inż. Bronisław Zienkiewicz (branża lotniskowo-drogowa),
mgr inż. Piotr Szulborski (branża elektryczna), inż. Jerzy Osiński (branża telekomunikacyjna), mgr inż. Roman Przybyłek (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Port Lotniczy Gdańsk ma jedną drogę startową długości 2800 m, wybudowaną w latach 1970–1974. W połowie lat dziewięćdziesiątych wykonano warstwę ścieralną bitumiczną na istniejącej nawierzchni betonowej. Rozwój ruchu lotniczego, zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych (starty i lądowania samolotów), zapewnienie ciągłości operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności (mgła) oraz dostosowanie geometrii drogi startowej do wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28.08.2013 r. spowodowały, że Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk postanowił przystosować lotnisko do wykonywania operacji lotniczych w warunkach widzialności do 350 m. Zakresem robót objęto modernizację nawierzchni drogi startowej, polegającą na usunięciu starej nawierzchni bitumicznej, korekcie niwelety, korekcie spadków podłużnych i poprzecznych, korekcie krzywizn pionowych, poszerzeniu poboczy o 0,5 m z każdej strony, wymianie istniejących halogenowych świateł nawigacyjnych na światła typu LED 2A usytuowane w płaszczyźnie nawierzchni, montażu systemu śledzenia i ostrzegania stanu zalodzenia nawierzchni (system ICE ALERT), wykonanie instalacji osłony meteorologicznej AVOS umożliwiającej śledzenie warunków pogodowych, zwiększenie nośności nawierzchni drogi startowej do wartości wskaźnika co najmniej 70 PCN, co stwarza możliwość obsługi największych samolotów, takich jak Boeing 787 – Dreamliner czy Air Bus 380, a także instalacji nowego systemu sterowania światłami nawigacyjnymi.

Podczas realizacji inwestycji założeniem było niewyłączanie z „ruchu” drogi startowej, a tym samym całego lotniska.

Powierzchnia zabudowy wynosi 204 500 m2, powierzchnia użytkowa 204 500 m2. Całość prac wykonano w ciągu 10,3 miesięcy.