Nagroda II stopnia
Obiekty drogowe i kolejowe
(Grupa VII)

„Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto do Al. Solidarności, poprawiającego dostępność
komunikacyjną zespołu staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport
przyjazny środowisku” i „Budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z Koleją Metropolitalną BiT City”

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Główny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Kierownik kontraktu:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Toruń
Budimex Budownictwo Sp. z o.o., Warszawa
Budimex SA, Warszawa
PROGREG Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Wojciech Kulpiński
mgr inż. Marcin Szulc
mgr inż. Grzegorz Kuszneruk
mgr inż. Grzegorz Rychel (główny projektant), mgr inż. Piotr Mańka (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja jest ciągiem przebudowanych w centrum miasta Torunia ulic okalających jego zabytkową starówkę od strony północnej. W środku ulic jest usytuowane torowisko tramwajowe w kierunku wschód – zachód prowadzące do pętli Olimpijskiej. Wzdłuż wymienionego ciągu są zlokalizowane trzy przystanki tramwajowe. Długość przebudowanych torów wynosi 2659,37 m.

Przebudowę torów prowadzono zachowując ruch tramwajów – dzięki zastosowaniu tymczasowych rozjazdów umożliwiających jazdę tylko po jednym torze naprzemiennie na odcinku toru długości 800 m. Pomimo utrudnień związanych z ruchem tramwajowym, a także samochodów osobowych, przebudowę wykonano z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pasażerów i mieszkańców.

Inwestycja wymagała zastosowania rozwiązań i materiałów w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków w Toruniu. Oświetlenie uliczne, oprawy lamp, rozwiązania słupów, kolor elementów wyposażenia ulicy były każdorazowo opiniowane i uzgadniane z projektantem. Podczas przebudowy torowiska tramwajowego zastosowano szyny rowkowe w otulinie (zmniejszające emisję hałasu), wybudowano nowy węzeł przesiadkowy, kładkę dla pieszych z windami. W trakcie robót wykorzystano materiały kamienne z rozbiórek. Na ulicach wprowadzono udogodnienia dla niepełnosprawnych, wymieniono infrastrukturę tramwajową oraz drogową, wybudowano ścieżki rowerowe i węzeł przesiadkowy, zwiększono liczbę miejsc parkingowych.

Powierzchnia zabudowy ulic wraz z torowiskiem wynosi około 6 ha, a kubatura 3230 m3 (kładka dla pieszych oraz wiaty autobusowe). Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.