Nagroda II stopnia
 Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa V)

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z wielopoziomowym parkingiem podziemnym i placem teatralnym z nadziemnymi kurhanami oraz modernizacja Teatru Muzycznego i Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Inwestor:Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Inżynier kontraktu:
Kierownicy budowy:

Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Województwo Lubelskie (w zakresie: Budowa Centrum Kultur i Modernizacja Budynku Teatru Muzycznego oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie), Gmina Lublin (w zakresie: Budowa Placu Teatralnego z wielopoziomowym parkingiem podziemnym i nadziemnymi kurhanami)
Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., Zamość
Budimex SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód, Warszawa
Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Lublin
mgr inż. Arkadiusz Wiśniewski
mgr inż. Marek Szymanek (od 11.2012 do 02.2014), mgr inż. Zdzisław Kowalski (od 03.2014 do 11.2015), mgr inż. Krzysztof Salecki (od 07.2013 do 09.2015)
mgr inż. Wojciech Dzikielewski (branża ogólnobudowlana), mgr inż. Bogdan Malec (branża elektryczna), mgr inż. Dariusz Oparowski (branża sanitarna), inż. Mieczysław Biczyk (technologia mechaniki scenicznej)
dr inż. arch. Bolesław Stelmach (architektura), inż. Włodzimierz Wójtowicz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Obiekty Centrum Spotkania Kultur, Teatru Muzycznego i Filharmonii Lubelskiej mają formę architektoniczną wielobryłową o zróżnicowanych wysokościach, zależną od położenia w stosunku do sali wielofunkcyjnej w kompleksie Centrum Spotkania Kultur o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz dwóch podziemnych. Kompleks obiektów zgłoszonych do Konkursu składa się z sali filharmonii dla 557 widzów, znajdującej się w części przynależnej funkcjonalnie do Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, sali teatru muzycznego dla 344 widzów zlokalizowanej w części przynależnej funkcjonalnie do Teatru Muzycznego w Lublinie oraz pomieszczeń składających się na Centrum Spotkania Kultur, w tym m.in. sali wielofunkcyjnej dla 969 widzów ze sceną bezpośrednio skomunikowaną z zewnętrznym podnośnikiem nożycowym, salą kinową dla 154 widzów i salą kameralną dla 200 widzów.

Ustrój konstrukcyjny Teatru Muzycznego i Filharmonii Lubelskiej ma postać szkieletu stalowego słupowo-ryglowego. W tych obiektach wykonano jedynie prace dostosowujące istniejące rozwiązanie do obowiązujących przepisów.

Konstrukcja Centrum Spotkania Kultur jest żelbetowa. Fasady wykonano ze szkła (północna), z trejaży (wschodnia i zachodnia) oraz murowane (południowa). Urządzenia sceniczne wykonano o konstrukcji stalowej. Parking podziemny dwukondygnacyjny ma 247 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Zastosowano rozwiązania umożliwiające scalenie konstrukcji z lat siedemdziesiątych XX wieku z nowo projektowaną częścią budynku. Zastosowano wysokie kondygnacje, przeszklenia, wiszące schody, szklane galerie widokowe. Możliwe jest organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalno-rozrywkowych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 8795,98 m2, powierzchnia użytkowa 43 636,60 m2, a kubatura budynku 249 334,50 m3. Całość prac wykonano w ciągu 38 miesięcy.