Nagroda II stopnia
 Budynki biurowo-usługowe
(Grupa III)

Budynek biurowy wraz z usługami, podziemnym garażem, wewnętrzną stacją trafo, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, miejscami postojowymi w poziomie terenu w Krakowie przy Alei Pokoju 5

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
BUMA Inwestor 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Kraków
BUMA Contractor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Kraków
UCEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Kraków
dr inż. Rafał Świder
mgr inż. Sebastian Socha
arch. Piotr Czerwiński, arch. Piotr Uherek (architektura)
dr inż. Jarosław Zdeb, dr inż. Przemysław Ruchała (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budynek biurowy z usługami ma 9 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. Konstrukcja w części nadziemnej to żelbetowy układ słupowo-płytowy, z elementami usztywniającymi w postaci szybów windowych i klatek schodowych.

Posadowienie budynku stanowią ściany szczelinowe grubości 60 cm oraz płyta fundamentowa grubości 100 cm, wykonane w technologii betonu wodoszczelnego klasy C30/37 W8. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonano jako fasady aluminiowe w systemie ALUPROF.

Stropodach budynku zaprojektowano i wykonano, jako płaski z pokryciem membraną PVC, izolowany wełną mineralną. Na stropodachu nad garażem wykonano drogi dojazdowe, parkingi i stropodach zielony nad garażem podziemnym. Budynek jest w pełni zautomatyzowany zarządzany centralnie, z certyfikatem BREEM potwierdzającym efektywność energetyczną budynku.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2156 m2, powierzchnia użytkowa 18 007 m2, a kubatura budynku 81 810 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.