Nagroda II stopnia
Budynki biurowo-usługowe
(Grupa III)

Budynek biurowy LPP SA w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
LPP SA, Gdańsk
Allcon Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Gdynia
Studio 1:1, Gdańsk
mgr inż. Leszek Kaczyński
mgr inż. Tomasz Grzybek (roboty ogólnobudowlane i sanitarne),
mgr inż. Janusz Wojewski (roboty elektryczne)
mgr inż. arch. Marian Pawlisz, od 15.10.2014 mgr inż. arch. Tomasz Kozak (architektura), mgr inż. Jarosław Milkiewicz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Budynek został wzniesiony w latach 1924–1927 w stylu modernistycznym. Pierwotnie funkcjonował jako fabryka tytoniu (był siedzibą Gdańskiego Monopolu Tytoniowego) i bez większych zniszczeń przetrwał wojnę. Z uwagi na to, że jest umiejscowiony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, modernizację nadzorował konserwator zabytków. W budynku zachowano najważniejsze, charakterystyczne cechy architektury modernistycznej, tworząc jednocześnie nowoczesne przestrzenie wewnętrzne. Na terenie wokół budynku wykonano ogrodzenie, bramę wjazdową, wiatę na rowery, wiatę na śmietnik, portiernię oraz oświetlenie.

Biurowiec jest klasy A+, o najwyższych nowoczesnych walorach estetycznych. Trzeba zaznaczyć, że miasto Gdańsk przeprowadziło rewitalizację całej dzielnicy, z którą bardzo dobrze komponuje się budynek biurowy LPP.

Innowacyjność budynku zapewniają nowoczesne, w pełni zautomatyzowane rozwiązania w zakresie zarządzania funkcjami użytkowymi. Sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, oświetleniem oraz kontrola funkcjonowania budynku jest zapewniona za pomocą panelu sterującego.

Zastosowano najwyższej jakości materiały wykończeniowe, m.in. naturalne drewno, wielkoformatową włoską ceramikę, okładziny szklane, kamień naturalny. Zadbano o rozwiązania detali architektonicznych. Nowe przestrzenie pełnią nie tylko funkcję biurową, ale także rekreacji, odnowy biologicznej, klubokawiarni i innych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5575 m2, powierzchnia użytkowa 8792 m2, a kubatura budynku 19 750 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.