Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości powyżej 25 mln zł
(Grupa II)

Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną „BALTIQ PLAZA” w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 43-45

Inwestor, deweloper:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Moderna Spółka z o.o., Gdynia
SCANDIQ Spółka z o.o., Gdynia
Wolski Architekci Sp. z o.o., Gdynia
mgr inż. Paweł Podlaski
mgr inż. Andrzej Romanowski
mgr inż. arch. Jerzy Wolski (architektura), inż. Maciej Kotecki (konstrukcja),
mgr inż. Jaroslaw Rawerski (sprawdzający)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, deweloper i generalny wykonawca.


 

Budynek zaprojektowano jako mieszkalno-usługowy, z dwiema kondygnacjami podziemnymi i sześcioma nadziemnymi. Ukształtowano go w postaci dwóch brył powyżej poziomu terenu, oddalonych od siebie od 21 do 30 m. Część podziemna ma kształt zbliżony do trapezu wpisanego w prostokąt o wymiarach 78 × 52 m; zajmuje prawie całą powierzchnię nieruchomości, na której wzniesiono budynek. Lokale usługowe znajdują się na parterze i częściowo na wyższych kondygnacjach obu brył budynku, a na kondygnacji –1 lokale usługowe, pomieszczenia techniczne i ogólnodostępny parking o 32 miejscach postojowych. Komórki lokatorskie, rozdzielnia energetyczna oraz 108 miejsc postojowych znajdują się na kondygnacji –2.

Nadziemne części budynku przylegają do zabudowy z trzydziestych lat ubiegłego wieku, tworząc pierzeję. Obudowę wykopu, a także elementy ścian nośnych kondygnacji podziemnych stanowią ściany szczelinowe grubości 60 cm i długości od 11 do 13 m. Przed wykonaniem ścian szczelinowych pod ławami fundamentowymi budynków sąsiednich wykonano kolumny „jet-groutingu”.

Budynek oparto na fundamentowej płycie żelbetowej grubości od 60 do 90 cm. Konstrukcja budynku jest żelbetowa o układzie słupowo-tarczowo-płytowym, z usztywniającymi trzonami klatek schodowych i szybami dźwigowymi. Ściany zewnętrzne zaprojektowano i wykonano z cegły cementowo-piaskowej. Bryły budynku wieńczą stropodachy żelbetowe. Budynek wypełnił istniejącą wcześniej lukę w zabudowie pierzei w tym rejonie miasta.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2062,30 m2, powierzchnia użytkowa 9513,95 m2, a kubatura budynku 62 157 m3. Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy.