Nagroda II stopnia
 Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi „Bohomolca III etap”
w Krakowie, Osiedle Oświecenia 58

Inwestor, generalny wykonawca, deweloper:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:

Dom-Bud M. Szafl arski Sp. J., Kraków
Architekci Mikołajski & Wiese Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Janusz Socha
inż. Stanisław Czapla, mgr inż. Radosław Wilk
mgr inż. arch. Marian Mikołajski (architektura)
mgr inż. Małgorzata Wójcik (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, generalny wykonawca i developer.


 

Budynek ma 11 kondygnacji nadziemnych i kondygnację podziemną. Jest to budynek jednoklatkowy o 99 mieszkaniach. W kondygnacji podziemnej budynku zlokalizowano 47 garaży indywidualnych, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Garaże znajdują się także w części parteru.

Komunikację wewnętrzną zapewnia klatka schodowa wyposażona w windę osobową. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu mieszkalnego budynków nr 49, 50, 51, 56 i 57 Osiedla Oświecenia.

Zastosowano żelbetowe fundamenty, ściany i stropy piwnic oraz żelbetowe ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych i inne elementy konstrukcji nośnej budynku. Stropy są prefabrykowano- monolityczne typu filigran. Na płaskim ocieplonym dachu zamontowano elementy wentylacji mechanicznej. Zastosowano okna z PVC, parapety ze sztucznego kamienia oraz antywłamaniowe (klasy „C”) drzwi wejściowe do mieszkań.

Dzięki rozczłonkowanej bryle budynku zapewniono dobre doświetlenie wszystkich mieszkań. Budynek ma tarasy na parterze oraz tarasy widokowe na 9 i 10 piętrze.

Powierzchnia zabudowy wynosi 681 m2, powierzchnia użytkowa 5974 m2, a kubatura budynku 30 560 m3. Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.