Nagroda III stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Trasa rowerowa w powiecie gołdapskim wraz z kładką przez rzekę Gołdapę w Gołdapi od km 31+110 do km 31+689 w ramach projektu Green Velo (trasy rowerowe w Polsce wschodniej)

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główny projektant:
Województwo Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Gołdap
Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., Gdański
mgr inż. Przemysław Galiński
mgr inż. Renata Stankiewicz (drogi)
mgr inż. Krzysztof Leniec (obiekty inżynierskie)
mgr inż. Tadeusz Stefanowski (architektura i konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosiła jednostka projektowa.


 

Inwestycja obejmowała dwa obiekty: trasę rowerową o długości około 1600 m i kładkę przez rzekę Gołdapę na trasie drogi rowerowej łączącą osiedle domów jednorodzinnych z terenami kolejowymi.

Kładka rowerowo-piesza przez rzekę Gołdapę znajduje się w ciągu drogi rowerowej przebiegającej wzdłuż rzeki. Trasa rowerowa ma połączyć województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Zadanie zgłoszone do Konkursu obejmuje odcinek trasy na terenie powiatu gołdapskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to kładka o konstrukcji łukowej i kształcie eliptycznym, jednoprzęsłowa, wykonana ze stali S355J2H. Pomost o konstrukcji kompozytowej FRP podwieszono do stalowego łuku za pomocą dwóch wieszaków linowych usytuowanych w osi pomostu i osi łuku. Łuki zakotwiono w stopach fundamentowych, posadowionych na mikropalach iniekcyjnych. Pomost oparto na oczepach przyczółków za pośrednictwem łożysk z twardego polietylenu. Nawierzchnia drogi rowerowej o szerokości 2,50 m jest bitumiczna. Jest to pierwsza w Polsce konstrukcja łukowa kładki z podwieszonym pomostem z kompozytu.

Powierzchnia zabudowy wynosi: 100 m2 (kładka), 4000 m2 (droga rowerowa), powierzchnia użytkowa: 80 m2 (kładka), 1450 m2 (droga rowerowa). Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.