Nagroda III stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Budowa Masztu Flagowego i elementów małej architektury – trzech tablic informacyjnych w formie ławek wraz z przebudową infrastruktury technicznej, Rondo Zgrupowania AK „Radosław”
w Warszawie

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Generalny projektant:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Artur Nowakowski i Bogdan Kaczmarek, Warszawa
Firma Budowlana „Antczak Marek” Sp. z o.o., Kalisz
M&W Biuro Projektowe S.C., Wrocław
JSK Architekci Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Grzegorz Serafiński
inż. Wojciech Markowski, inż. Michał Gajus (roboty sanitarne), inż. Krzysztof Elwart (roboty elektryczne)
mgr inż. arch. Mariusz Rutz (architektura)
mgr inż. Marcin Wesoły (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Maszt – nazwany Masztem Wolności – pełni funkcję pomnika upamiętniającego m.in. Polskę Walczącą oraz Powstanie Warszawskie. Konstrukcja składa się z pionowego trzonu o przekroju rurowym okrągłym, ukształtowanym w formie cygara, o średnicy zmieniającej się na wysokości. Układ konstrukcyjny w rzucie poziomym przypomina literę „V”, której ramiona tworzą dwie pionowe płaszczyzny zastrzałów ustawionych do siebie pod kątem 70°. Wszystkie połączenia elementów trzonu i zastrzałów, zarówno warsztatowe, jak i montażowe, zostały wykonane jako spawane. Maszt oparto na fundamencie składającym się z 9 pali fundamentowych o łącznej długości 128 m. Całość wieńczy oczep żelbetowy w kształcie litery „V” o powierzchni w rzucie 99,5 m2 i objętości 113,6 m3. Maszt ma wysokość ponad 60 m, a masa jego konstrukcji stalowej – blisko 40 t.

Maszt Wolności – najwyższy maszt flagowy w Polsce, z flagą o największej powierzchni w Polsce, charakteryzuje się oryginalnością i niepowtarzalnością. Na szczycie znajduje się flaga o powierzchni 100 m2, wciągana automatycznie. System wciągania jest unikatowy. Obiekt po zmroku podświetla nowoczesny system ekologicznych lamp.

Powierzchnia zabudowy wynosi 99,55 m2, powierzchnia działki budowlanej 2000 m2. Całość prac wykonano w ciągu 6 miesięcy.