Nagroda III stopnia
 Obiekty służby zdrowia i rekreacji
(Grupa IX)

Budowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
Atrium Pracownia Architektoniczna S.C., Łódź
tech. bud. Jacek Samarcew
tech. bud. Marek Dębski
mgr inż. arch. Grzegorz Janiszewski (architektura)
mgr inż. Michał Małachowski (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Laboratorium Medyczne powstało dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.

W laboratorium wykonuje się rozpoznanie zagrożeń czynnikami biologicznymi, a także zadania w zakresie wojskowej inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej i farmaceutycznej. Laboratorium jest przygotowane do skutecznej osłony przeciwepidemicznej i przeciwepizootycznej wojsk w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Kompleks stanowią dwa budynki połączone łącznikiem na poziomie pierwszego piętra. Jeden z nich stanowi część administracyjno- biurową, z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi w częściowym podpiwniczeniu. Drugi budynek obejmuje część laboratoryjną oraz garażowo-magazynową.

Budynki wykonano w konstrukcji tradycyjnej. Ściany nośne są żelbetowe w części piwnicznej oraz w części nadziemnej murowane z pustaków ceramicznych, stropy – żelbetowe monolityczne. Elewacje zostały wykończone panelami aluminiowymi lub tynkiem krzemianowo-silikonowym. W budynku biurowym zastosowano fasadę aluminiową ze szkła refleksyjnego, przyciemnionego, a na odcinkach między kondygnacyjnych – szkło nieprzezierne.

Obiekt charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Między innymi zamontowano śluzę podawczą materiału mikrobiologicznego, zapewniającą całkowitą szczelność pomiędzy pomieszczeniami. Pomieszczenia laboratorium działają na zasadzie wentylacji podciśnieniowej, a sama śluza spełnia rolę izolacji/syfonu między pomieszczeniami, zapewniając całkowitą szczelność. Dodatkowo zamontowano dwa autoklawy do sterylizacji narzędzi laboratoryjnych i płynów. Wokół budynków usytuowano drogi i parkingi.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1055 m2, powierzchnia użytkowa 1886,62 m2, a kubatura budynku 8837,59 m3. Całość prac wykonano w ciągu 53 miesięcy.