Nagroda III stopnia
Obiekty rewitalizowane
(Grupa VIII)

Przebudowa wraz z nadbudową budynku nr 4 dla potrzeb Jednostki Wojskowej Kraków Pychowice przy ul. Tynieckiej 45

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., Wrocław
tech. bud. Władysław Mogilski
mgr inż. Paweł Szymczak
mgr inż. arch. Maria Marczyńska (architektura)
inż. Piotr Ławniczak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Jest to obiekt wielofunkcyjny na potrzeby Dowództwa Wojsk Specjalnych. W obiekcie znajdują się: na kondygnacji przyziemia – sala widowiskowa ze sceną, zaplecze magazynowe, pomieszczenie projekcyjne oraz techniczne, szatnie i węzeł sanitarny; w drugiej części kondygnacji znajdują się pomieszczenia socjalne, stołówki, węzeł cieplny, wentylatornia oraz siłownia; na parterze – sala audiowizualna na około 100 miejsc, szatnia, węzeł sanitarny, hol, pokój kameralny z zapleczem bufetowym i tarasem, natomiast w drugiej części kondygnacji znajduje się stołówka dla 200 osób z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenie biurowe; w kondygnacji nadbudowanej – sala tradycji. Budynek jest wolno stojący, jednokondygnacyjny z użytkowanym przyziemiem i płaskim stropodachem. Został zbudowany w 1951 r. jako budynek wielofunkcyjny, z przeznaczeniem na stołówkę oraz salę gimnastyczną zaaranżowaną z dawnej auli znajdującej się w przyziemiu. Został wykonany w sposób tradycyjny, z dachem jednospadowym o konstrukcji żelbetowej, pokrytym papą asfaltową. Układ konstrukcyjny budynku stanowią słupy i podciągi żelbetowe oraz ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej grubości 51 cm w przyziemiu i 38 cm w parterze.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1467,57 m2, powierzchnia użytkowa 2747,07 m2, a kubatura budynku 12 120 m3. Całość prac wykonano w ciągu 42,5 miesiąca.