Nagroda III stopnia
 Obiekty drogowe i kolejowe
(Grupa VII)

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych systemu ETCS poziom 2 w ramach „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna”

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny realizator inwestycji:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Inni:Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główny projektant:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa
Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o./Halcow Group Limited, Wrocław

konsorcjum firm: Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Spółka z o.o., Katowice; Bombardier Transportation Sweden AB, Szwecja
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Spółka z o.o., Katowice
Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o., Warszawa
Krakowskie Zakłady Automatyki SA, Kraków, Instytut Kolejnictwa, Warszawa,
Voestalpine Tens Sp. z o.o., Sopot, Radionika Sp. z o.o., Kraków,
Newak Gliwice SA, Zakład Pojazdów Szynowych w Stargardzie Szczecińskim
(ZPS) Sp. z o.o., GOTOR Geodezja Tomasz Knap, Oborniki Śląskie
mgr inż. Piotr Gierak, mgr inż. Tomasz Jabłoński
mgr inż. Stanisław Szydłowski, mgr inż. Andrzej Korgul,
inż. Romuald Huk, inż. Leonard Wendland
mgr inż. Andrzej Tomasik

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Linia kolejowa E30 stanowi ważne połączenie tranzytowe między krajami Europy zachodniej i środkowo-wschodniej. Ma też znaczenie w transporcie między najważniejszymi regionami gospodarczymi Polski południowej. Odcinek od Legnicy do Bielawy Dolnej został wytypowany jako odcinek pilotażowy do wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). ERTMS składa się z dwóch elementów: ETCS, czyli Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem oraz GSM-R, czyli Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchowej.

ETCS odpowiada za realizację funkcji zapewnienia bezpiecznej drogi pociągu, automatycznej kontroli pociągu oraz sygnalizacji kabinowej. Dzieli się na część przytorową oraz pokładową. Pozwala na zapewnienie interoperacyjności pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych pomiędzy państwami mającymi różne systemy sterowania, zwiększenie prędkości jazdy pociągów oraz bezpieczeństwa.

Dzięki ERTMS jest możliwe zwiększenie prędkości jazdy pociągów przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, zapewnienie wysokiego komfortu pracy maszynisty. Zapewnia też interoperacyjność, czyli zdolność do prowadzenia bezpiecznego i niezakłóconego ruchu pociągów przez tereny różnych krajów i linii kolejowych, należących do różnych zarządców infrastruktury, bez konieczności zatrzymywania się na granicach, wymiany lokomotyw czy maszynistów, a jednocześnie każdorazowo dostosowuje prędkość ruchu do przepisów danego kraju. Linia kolejowa E30 na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna ma długość 83,3 km. Całość prac wykonano w ciągu 68 miesięcy.