Nagroda III stopnia
 Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa V)

Park Wodny Koszalin w Koszalinie przy ul. Rolnej 14

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie
Warbud SA, Warszawa
PPA Płaskowicki + Partnerzy Architekci, Warszawa
inż. Ireneusz Organista (od 07.10.2013 do 10.09.2014), mgr inż. Zbigniew Wieczorek (od 10.09.2014 do 13.07.2015)
mgr inż. Krzysztof Gajdzica
mgr inż. arch. Piotr Płaskowicki (architektura)
mgr inż. Mariusz Pikus (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Obiekt pełni funkcję kompleksu wodno-rekreacyjnego. Zawiera baseny: pływacki z widownią na 300 miejsc oraz do nauki pływania dla dzieci i rekreacyjny z licznymi atrakcjami, m.in. 6 zjeżdżalni (najdłuższa długości 175 m) oraz jacuzzi. Uzupełnieniem są 2 baseny zewnętrzne oraz plac zabaw dla dzieci. Obiekt ma również kompleks SPA usytuowany na dwóch kondygnacjach, sale fitness z zapleczem szatniowo-sanitarnym, restaurację z zapleczem kuchennym oraz część biurową.

Konstrukcję stanowi ustrój żelbetowy słupowo-ryglowy, posadowiony na płycie fundamentowej. Dach oparto na dźwigarach rozpiętości 41 m z drewna klejonego. Fasada jest aluminiowo-szklana, elementy elewacji z siatki ciętociągnionej i płyt Cembrit.

Inspiracją nieregularnej, niepowtarzalnej bryły budynku z dachem była forma liścia przykrywającego wodę. Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje wraz z instalacją uzdatniania wody basenowej.

System filtracji wody basenowej oparto na wykorzystaniu złoży z mielonego szkła (tzw. system Daisy). Dzięki temu podczas eksploatacji uzyskuje się znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i wody w porównaniu z tradycyjnymi złożami mineralnymi.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5456,50 m2, powierzchnia użytkowa 12 923,30 m2, a kubatura budynku 85 398,90 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.