Nagroda III stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa V)

Modernizacja stadionu miejskiego wraz z wyposażeniem w Tychach przy ul. Edukacji i ul. Baziowej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Tyski Sport SA, Tychy
Mostostal Warszawa SA
Perbo – Inwestycje Sp. z o.o., Kraków
inż. Antoni Kafar
mgr inż. Piotr Gawłowski (inżynier kontraktu)
mgr inż. arch. Andrzej Poznański (architektura)
dr inż. Andrzej Kowal (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Obiekt oprócz podstawowej funkcji sportowo-widowiskowej pełni funkcje pomocnicze: biurową, gastronomiczną i odnowy biologicznej. Jego wymiary po obrysie zewnętrznym konstrukcji wynoszą 183,00 × 159,30 m. W pełni przekryta widownia ma 15 000 miejsc siedzących, w tym 943 na trybunach VIP i 1288 na trybunie gości, a także 150 miejsc prasowych, 26 dla niepełnosprawnych i 225 w lożach dla partnerów komercyjnych oraz 20 miejsc w lożach komentatorów.

Fundamenty wykonano w postaci stóp fundamentowych powiązanych z ławami i ścianami fundamentowymi. Ustrój nośny (trzy kondygnacje nadziemne) stanowią poprzeczne ramy żelbetowe rozstawione co 6,12 m. Rozstaw słupów nośnych jest dostosowany do wymagań funkcjonalnych.

Płyty stropowe są żelbetowe monolityczne. Trybuny wykonano z elementów prefabrykowanych. Przekrycie trybun stanowi lekka stalowa konstrukcja kratownicowa z pokryciem z blachy trapezowej, oparta na słupach żelbetowych.

Stadion spełnia wysokie standardy międzynarodowych wytycznych i norm, a także wymagania federacji sportowych. Został zaprojektowany w sposób zapewniający elastyczność w zakresie pełnionych funkcji. Przyjęte rozwiązania umożliwiają organizację różnego rodzaju imprez masowych, koncertów bądź widowisk.

Powierzchnia zabudowy wynosi 16 789,26 m2, powierzchnia użytkowa 36 291,65 m2, a kubatura budynków 141 095,97 m3. Całość prac wykonano w ciągu 32 miesięcy.