Nagroda III stopnia
 Obiekty dydaktyczne i laboratoryjne
(Grupa IV)

Budowa Domu Pomocy Studentom i Domu Pomocy Społecznej przy Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie
przy ul. Floriańskiej

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Akademik Praski DPS & DPS, Warszawa
Korporacja Radex SA, Warszawa
PBM Południe SA, Warszawa
Polsko-Belgijska Pracownia Architektury sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Robert Szczerba
inż. Henryk Tawdul
mgr inż. arch. Adam Wagner (architektura)
mgr inż. Krzysztof Kakowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, inwestor zastępczy, generalny wykonawca.


 

Budynek ma sześć kondygnacji nadziemnych i wysokość 21,6 m. Jest zbudowany w kształcie kwadratowego bloku zabudowy, z obniżoną częścią wewnętrzną, nawiązującą do tradycyjnych wzorców wirydarza. Program użytkowy obejmuje bazę noclegową z pokojami do wynajęcia na okres dłuższy niż miesiąc oraz częścią konferencyjną na parterze, a także Biuro Ośrodka Pomocy i kantynę – bufet. W części podziemnej budynku znajduje się garaż podziemny oraz pomieszczenia techniczne.

W celu zmniejszenia zużycia ciepła dostarczanego z sieci miejskiej zastosowano pompy ciepła. Optymalizację wykorzystania energii zapewnia system BMS, który kontroluje pracę urządzeń i instalacji budynku oraz stan otwarcia okien i drzwi. Zastosowano wentylację wywiewno-wyciągową oraz okna i ściany zewnętrzne o zwiększonej izolacyjności cieplnej. System BMS kontroluje też urządzenia pomiarowe zużycia energii elektrycznej i wody. Zastosowano oświetlenie ledowe wraz z czujkami zmierzchowymi i ruchu, a w poszczególnych instalacjach – urządzenia ograniczające zużycie energii.

Budynek został zaprojektowany i wykonany w sposób możliwie najmniej ingerujący w środowisko, zarówno naturalne, jak i urbanistyczne. Nawiązując do sąsiadujących obiektów, wpisuje się w starą zabudowę warszawskiej Pragi. Konstrukcję budynku stanowi ustrój żelbetowy monolityczny. Ściany wewnętrzne są murowane z bloczków silikatowych, a także gipsowo-kartonowe. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1056,51 m2, powierzchnia użytkowa 5433,23 m2, a kubatura budynku 24 284,94 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.