Nagroda III stopnia
 Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł

(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym w Mielcu przy ul. Zygmuntowskiej 5K

Inwestor, developer
i generalny realizator inwestycji:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:


Centro-Bud Development Sp. z o.o., Mielec
PPUH „Centro-Bud” Sp. z o.o., Mielec
PPHU „AGRO BAZA” Waldemar Misiak, Otałęż
MWM Studio Małgorzata Wais-Maksoń, Mielec
inż. Mirosław Muniak
mgr inż. Bogusław Niedbała
mgr inż. arch. Małgorzata Wais-Maksoń (architektura)
mgr inż. Jacek Majewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor developer i generalny realizator inwestycji.


 

Budynek ma 5 kondygnacji naziemnych mieszkalnych i kondygnację podziemną. Znajduje się w nim po 5 mieszkań na parterze, I, II i III piętrze oraz 4 mieszkania na IV piętrze.

W części podziemnej umieszczono 24 komórki lokatorskie, 10 miejsc postojowych samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne węzła cieplnego, przyłączy wodno-kanalizacyjnych i infrastruktury teleinformatycznej.

Zastosowano ławy i stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne, a ściany fundamentowe zewnętrzne – betonowe. Ściany nośne piwnic wykonano betonowe i murowe z bloczków wapienno-piaskowych. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne budynku są z pustaków ceramicznych szczelinowych grubości 29 cm, stropy – gęstożebrowe RECTOR grubości 26 cm, balkony – płyty żelbetowe monolityczne grubości 15 cm, dach drewniany krokwiowo-jętkowy.

Budynek ma dużą liczbę balkonów i tarasów. Balustrady wykonano o konstrukcji stalowej, z wypełnieniem deskami kompozytowymi oraz szkłem bezpiecznym. Obok budynku wykonano plac zabaw dla dzieci.

Powierzchnia zabudowy wynosi 403,60 m2, powierzchnia użytkowa 1878,99 m2, a kubatura budynku 7005,17 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.