Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Rozbudowa Centrum Logistyczno-Szkoleniowego PERI w Płochocinie

Inwestor, generalny realizator inwestycji:
Inwestor zastępczy:
Wykonawcy:
Jednostka projektowa:Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:

PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin
BESTINVEST Sp. z o.o., Warszawa

FADBET SA, Białystok, BUDIREM Sp. J., Sosnowiec, WARGROM Sp. z o.o., Warszawa, EUR-ECCO Sp. z o.o., Warszawa, P.W. ATME, Józefosław, METALTECH S. Piasecki i Synowie, Ciechanów
ETC Architekci Sp. z o.o., Sp. K., Wrocław, Biuro Techniczne Mirosław
Siennicki, Warszawa
mgr inż. Zbigniew Krajewski (VIII 2014 – V 2015),
mgr inż. Robert Wierzbicki (VI 2015 – IX 2016)
mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

mgr inż. arch. Tomasz Markowski (architektura),
dr inż. Mirosław Siennicki, dr inż. Stanisław Wierzbicki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny realizator inwestycji.


 

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa rozbudowa Centrum Logistycznego PERI Polska w Płochocinie. Powiększono powierzchnię hal magazynowo-remontowych, betonowych placów składowych i manewrowych, rozbudowano parkingi samochodów osobowych i ciężarowych oraz zwiększono powierzchnię terenów zielonych. Ponadto Centrum Logistyczne wzbogaciło się o kilka nowoczesnych obiektów kubaturowych, takich jak: budynek socjalny, dwie hale serwisowo-remontowe, imponujące (1600 m2) jednoprzęsłowe zadaszenie strefy rozładunku samochodów ciężarowych, halę magazynową elementów drobnych, zmodernizowany budynek biurowy (nadbudowa piętra) oraz imponującą halę wystawową.

Na szczególną uwagę zasługuje budynek pełniący funkcję hali wystawowo-szkoleniowej, w której są wyeksponowane wiodące systemy deskowań i rusztowań firmy PERI. Ściany żelbetowe wysokości 19,80 m wykonano w technologii betonu architektonicznego. Układ blatów deskowań, otworów po ściągach i kotwach oraz przerw roboczych został pomyślany tak, aby tworzył nowoczesną, estetyczną całość a jednocześnie wszelkie prace budowlane zostały prowadzone w sposób efektywny i bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i samej konstrukcji we wszystkich fazach jej wykonywania. Budynek został przekryty dachem szedowym o rozpiętości 28 m. Pod dachem zainstalowano suwnicę o rozpiętości 32 m.

Aktualnie łączna powierzchnia Centrum Logistycznego w Płochocinie wynosi 108 315 m2, a kubatura budynków 86 324 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy, bez przerywania normalnego funkcjonowania obiektu i obsługi klientów.