Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru
:
Główni projektanci:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Warbud-Hochtief-Muzeum II Wojny Światowej s.c., Warszawa

Studio Architektoniczne KWADRAT Sp. z o.o. i A-Plan Bis Sp. z o.o., Gdynia
mgr inż. Dariusz Bednarowski
mgr inż. Karol Kalinowski, mgr inż. Adam Mach
mgr inż. arch. Jacek Droszcz, dr inż. arch. Bazyli Domsta (architektura),
mgr inż. Paweł Gębka (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Muzeum II Wojny Światowej jest zlokalizowane nad Motławą, blisko historycznego centrum miasta. Zostało wzniesione w symbolicznej przestrzeni architektonicznej, stanowiącej również przestrzeń pamięci, 200 m od historycznego budynku Poczty Polskiej w Gdańsku oraz 3 km drogą wodną od półwyspu Westerplatte – miejsc bronionych bohatersko we wrześniu 1939 r. Muzeum ma w nowoczesny sposób prezentować II wojnę światową, a przede wszystkim przeżycia zwykłych ludzi.

Główny zakres robót obejmował budowę kondygnacji podziemnych o wysokości do 14 m oraz 7 kondygnacji nadziemnych o powierzchni całkowitej około 58 tys. m2. Oprócz pomieszczeń ekspozycyjnych muzealnych, obiekt ma sale wykładowe, konferencyjne i kinowe, salę dla dzieci, a także bibliotekę, archiwa oraz magazyny eksponatów. W obiekcie znajdują się też: rozbudowane zaplecze socjalne z restauracjami i szatniami, apartamenty gościnne, pomieszczenia biurowe administracji oraz garaż. Budowa Muzeum II Wojny Światowej była dużym wyzwaniem realizacyjnym ze względu na ambitny projekt architektoniczny, innowacyjność i multifunkcjonalność obiektu. Największymi zadaniami generalnego wykonawcy były: wykonanie konstrukcji pochylonej „wieży”, nawiązującej do symboli Gdańska – żurawi stoczniowych; organizacja i zabezpieczenie budowy, której ponad 80% powierzchni znajduje się poniżej terenu, realizacja inwestycji łączącej wiele funkcji: muzeum, bibliotekę, sale konferencyjne i kinowe, części edukacyjne, biurowe, hotelowe, magazynowe, parkingi oraz zewnętrzne publiczne drogi, place czy odcinek nowego nabrzeża Motławy. Powierzchnia zabudowy wynosi 12 590,30 m2, powierzchnia użytkowa 33 425,61 m2, a kubatura budynku 259 035,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.