Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa VIII)

LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE w Lublinie

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
PROJECT MANAGEMENT INTERTECNO Sp. z o.o., Warszawa

BUDIMEX SA, Warszawa
Projekt PBPA sp. z o.o., Warszawa
inż. Adam Czarnobilski
mgr inż. Adam Iwańczyk

mgr inż. arch. Adam Wagner, mgr inż. arch. Dariusz Bodzioch (architektura),
mgr inż. Mariusz Wrona (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Lubelskie Centrum Konferencyjne to reprezentacyjny obiekt o nietypowych jednostkowych rozwiązaniach technicznych, jak dwupowłokowe fasady szklane o konstrukcji cięgnowej sprężonej ze stali nierdzewnej, elewacja wewnętrznych pomieszczeń „kokonu” wykończona przestrzennymi panelami ceramicznymi łukowymi wykonanymi indywidualnie.

Forma przestrzenna budynku to proste zestawienie brył na zasadzie kontrastu: zwarta bryła części z salami konferencyjnymi, powierzchniami wystawienniczymi i salą wielofunkcyjną (od ul. Grottgera) ze zwartą bryłą od Al. Racławickich. Przy wschodniej granicy działki zaprojektowano patio wewnętrzne z nawierzchnią kamienną, powierzchniami do nasadzeń oraz dziedziniec zewnętrzny o identycznej nawierzchni. Nawierzchnię chodników zewnętrznych wykonano z płyt kamiennych o fakturze antypoślizgowej. Budynek zaprojektowano jako szkieletowy, z usztywnieniem w postaci trzonów żelbetowych i żelbetowych ścian szczytowych. Garaż jest ograniczony z trzech stron zewnętrznymi ścianami szczelinowymi. Stanowią one konstrukcję nośną i jednocześnie stanowiły obudowę wykopu. Stropy zaprojektowano jako żelbetowe płytowe monolityczne o maksymalnej rozpiętości 7,35 m oraz z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych o rozpiętości osiowej 11,2 m. Konstrukcje wsporcze „kokonu”, kładki korytarza oraz windy panoramicznej oparto na słupach stalowych z rur okrągłych. Wykonano fontannę w postaci niecki z otwartym lustrem wody. Efekt wizualny jest realizowany poprzez moduły umożliwiające tworzenie napisów wodnych, figur, obrazów itp. Zastosowane technologie i nietypowe rozwiązania czynią obiekt niepowtarzalnym.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1448,34 m2, powierzchnia użytkowa 5192,45 m2, a kubatura budynku 48 812,74 m3. Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.