Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Obiekty przemysłowe
(Grupa VII)

Terminal Naftowy w Gdańsku przy ul. Majora Sucharskiego

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru
:Główni projektanci:
PERN S.A., Płock

konsorcjum firm: IDS-BUD S.A., Warszawa – lider
VÁHOSTAV – SK, a.s., Bratysława i VAHOSTAV – PL Sp. z o.o., Warszawa,
PSJ HYDROTRANZIT a.s., Bratysława, Korporacja ALTIS HOLDING,

Kijów (partnerzy)

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., Wrocław
mgr inż. Dariusz Rębilas
mgr inż. Andrzej Marek Andrusiewicz, mgr inż. Marian Jabłonowski,
inż. Krzysztof Hafke, mgr inż. Dariusz Jerzy Grey, mgr inż. Janusz Piotr Krzemiński, mgr inż. Katarzyna Leśniewska, mgr inż. Antoni Łukaszewicz,
inż. Stanisław Zalewski, mgr inż. Michał Wiszniewski, mgr inż. Stanisław Małek
mgr inż. arch. Grażyna Katarzyna Radzik (architektura), mgr inż. Piotr Koszela
(konstrukcja), mgr inż. Leszek Kantczak (technologia)


Budowę do konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.


 

Terminal Naftowy w Gdańsku jest to w pełni funkcjonalny hub morski, który służy do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej, jako skład podatkowy oraz wolny obszar celny. Został on włączony w system trzech rurociągów DN1200 w relacji Naftoport- baza PERN-u w Górkach Zachodnich. Zasadniczym elementem inwestycji było wybudowanie parku zbiorników na ropę naftową. Powstało sześć nadziemnych, stalowych, dwupłaszczowych zbiorników z dachami pływającymi, każdy o pojemności 62 500 m3, wyposażonych w nowoczesne układy pomiarowe, automatyczny system zabezpieczenia przed przelaniem oraz system monitoringu węglowodorów. Ponadto zbudowano pompownię ropy naftowej o przepustowości Q=12 000 m3/h oraz stworzono zintegrowany układ rurociągów podziemnych i nadziemnych służących do transportu surowca. Kontrakt obejmował również wybudowanie ponad 9,7 km sieci kanalizacji deszczowo-przemysłowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej. TNG ma także własną oczyszczalnię ścieków pracującą w oparciu o dwa ciągi technologiczne. Podstawowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektu jest pompownia wodno-pianowa zintegrowana z czterema wolno stojącymi, nadziemnymi zbiornikami wody przeciwpożarowej, każdy o pojemności 2 578 m3 oraz ujęciem wody morskiej w postaci podwodnego kolektora ułożonego na dnie Zatoki Gdańskiej. Integralną częścią instalacji przeciwpożarowej jest sieć hydrantowa wodno-pianowa. Jednocześnie powstało też szereg mniejszych obiektów, m.in. magazyn próbek, wiata na odpady, portiernie. Stworzono system dróg wewnętrznych i zewnętrznych o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej. Wykonano również parking, oświetlono drogi i obiekty oraz ogrodzono teren. Inwestycja obejmowała też budowę budynku administracyjno-technicznego z częścią socjalną oraz specjalistycznym laboratorium.

Powierzchnia zabudowy wynosi 31 900,00 m2, powierzchnia użytkowa 2012,00 m2, a kubatura obiektów 10 589,42 m3. Całość prac wykonano w ciągu 32 miesięcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.