Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 17,5 mln zł 
(Grupa II)

Projekt Park Legionowo: Budynki mieszkalne wielorodzinne
wraz z garażem podziemnym, parkiem i infrastrukturą towarzyszącą ze zjazdem publicznym przy ulicy Adama Mickiewicza 25 i 27
w Legionowie

Inwestor:
Inwestor zastępczy:


Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Inżynier projektu:
Główni projektanci:
Projekt Park Legionowo Sp. z o.o., Sp. Kom., Ostrów Wielkopolski
Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Ostrów Wielkopolski
API Sp. z o.o., Zielonka

ATG Architektura i Prowadzenie Inwestycji, Rzeszów

mgr inż. Andrzej Banak

mgr inż. Radosław Cichocki, mgr inż. Roman Lulis
mgr inż. Mariusz Piłczyński
mgr inż. arch. Tomasz Gałuszka (architektura),
inż. Arkadiusz Woltersdorf (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Inwestycja Projekt Park Legionowo składa się z dwóch czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych równolegle względem siebie oraz przynależnego terenu zielonego – ogrodzonego parku o powierzchni 3000 m2 bogato zadrzewionego, wyposażonego dodatkowo w urządzenia rekreacyjne i sportowe do wyłącznego użytkowania przez mieszkańców osiedla. W budynku przy ul. Mickiewicza 25 znajdują się dwie klatki schodowe z 62 lokalami mieszkalnymi, a w budynku przy ul. Mickiewicza 27 – trzy klatki schodowe i 52 lokale mieszkalne. Kilka lokali mieszkalnych znajdujących się na ostatniej kondygnacji jest dwupoziomowych poprzez nadbudowanie antresol, które wykraczają ponad linię dachu, co stanowi zróżnicowanie bryły budynków. Lokale mieszkalne na parterze mają dostęp do indywidualnych ogródków. Na kondygnacji podziemnej znajduje się garaż z miejscami postojowymi oraz pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Budynki posiadają konstrukcję żelbetową monolityczną słupowo-płytową. Kondygnacja podziemna garażowa jest wybudowana w konstrukcji żelbetowej monolitycznej słupowo-płytowej z podciągami i ścianami żelbetowymi. Fundament stanowi płyta żelbetowa w systemie białej wanny. Ściany zewnętrzne wykonano z pustaków Silka Pro oraz miejscowo z żelbetu, grubości 18 cm i ocieplenia styropianem i wełną. Budynki wybudowano z zachowaniem rygorystycznych norm zapobiegającym stratom ciepła, a stolarka okienna jest zamontowana w systemie ciepłego montażu.

Budynek wyróżnia się atrakcyjną i urozmaiconą formą architektoniczną. Z zewnątrz charakteryzuje się stonowaną i estetyczną kolorystyką, a jego wnętrze ma oryginalny charakter z zastosowaniem dużej ilości materiałów drewnianych, ściany korytarzy ozdobiono reprodukcjami obrazów malarzy klasycznych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1982,60 m2, powierzchnia użytkowa 7722,68 m2, a kubatura budynków 31 537,80 m3. Całość prac wykonano w ciągu 16,5 miesiąca.