Nagroda III stopnia
Obiekty użyteczności publicznej 
(Grupa VIII)

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego zlokalizowanego
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc, Siemianowice Śląskie
Przybyła-Foryś s.c., Małgorzata Przybyła, Jacek Foryś, Katowice
inż. Jacek Nowak
mgr inż. Adam Głąb (roboty konstrukcyjno-budowlane),
inż. Wiesław Strzałkowski (instalacje sanitarne), mgr inż. Jarosław Gajek (instalacje elektryczne)

mgr inż. arch. Jacek Foryś (architektura), mgr inż. Dariusz Zatoń (konstrukcja),
mgr inż. Piotr Piwowoński (instalacje elektryczne), inż. Leonard Kusz (instalacje wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacji, mechanicznej klimatyzacji)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego. Zakres robót obejmował m.in. roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne oraz wykonanie związanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie wykonanego budynku do użytkowania.

Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne: parter – pomieszczenia ogólnodostępne, jak sala obsługi klienta, pozostałe to biura z zapleczem technicznym i socjalnym; I piętro – pomieszczenia biurowe z zapleczem technicznym i socjalnym; II piętro – pomieszczenia biurowe z zapleczem technicznym i socjalnym.

W budynku pracuje na jedną zmianę około 90 osób, a dodatkowo przebywają klienci przedsiębiorstwa. Zmieniono układ części pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Rozbudowano budynek w kierunku zachodnim na szerokości traktu budynku, a uzyskaną powierzchnię przeznaczono na pomieszczenia techniczne, socjalne i biurowe. Przeniesiono wymiennikownię do rozbudowanej części w poziomie parteru, z wejściem z zewnątrz. Główne ciągi komunikacyjne i wejścia do budynku nie zostały zmienione.

Powierzchnia zabudowy wynosi 752,01 m2, powierzchnia użytkowa 1183,85 m2, a kubatura budynku 8076,98 m3. Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.