Tytuł "Budowa Roku 2017" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Zespół obiektów tematycznych towarzyszących urządzeniu rozrywkowemu Lech Coaster (kolejka górska) w Chorzowie, Plac Atrakcji

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostki projektowe:


Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o., Chorzów
eRSbet Sp. z o.o., Nowy Sącz
Plus8.pl S.C. M. Górczyński Ł. Pluta R. Seemann, Zabrze (Stanica i obiekty otaczające), TIM INVEST architektura Tadeusz Kostoń, Chorzów (Restauracja Lech Restaurant)
Waldemar Janisz, mgr inż. Leszek Kociołek
mgr inż. Marcin Ziemiański
Stanica i obiekty otaczające: dr inż. arch. Michał Górczyński (architektura
i konstrukcja), Restauracja Lech Restaurant: Tadeusz Kostoń (architektura),
mgr inż. Witold Chmura (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Przedmiotem inwestycji był zespół obiektów towarzyszących: budynek peronu kolejki – „stanica” z jej bezpośrednim obejściem, warsztat kolejki, konstrukcja „sztuczne drzewo”, obiekt małej gastronomi, dwie wieże „strażnicze”, obiekt gastronomiczny „Lech Restaurant” z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym i tarasem, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa infrastruktury drogowej.
Prace były realizowane w najstarszym polskim lunaparku w Chorzowie i dotyczyły największej w tej części Europy kolejki górskiej. Generalny wykonawca inwestycji realizował też wszystkie obiekty towarzyszące (dekoracje), które nawiązują do legendy powstania naszego państwa. Cały obiekt ma również charakter edukacyjny. Aby odtworzyć klimat tamtych czasów, fasady wszystkich elementów wykonano z polimerobetonu o odpowiedniej imitacji lub z drewna, a dach wszystkich obiektów – z blachodachówki imitującej gonty. Powierzchnia zabudowy wynosi 1185,65 m2, powierzchnia użytkowa 978,02 m2, a kubatura obiektów około 4600,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 6 miesięcy.