Tytuł "Budowa Roku 2017" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

GALERIA PÓŁNOCNA w Warszawie przy ul. Światowida

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostki projektowe:

Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Centrum Światowida Sp. z o.o., Warszawa
HILL INTERNATIONAL Sp. z o.o., Warszawa
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski
ARBO PROJEKT Sp. z o.o., Warszawa, APA Wojciechowski Sp. z o.o., Warszawa, APA ENGINEERING Sp. z o.o., Warszawa
inż. Piotr Dykałowicz
mgr inż. Andrzej Kubik (roboty budowlane), mgr inż. Alfred Węgorek (roboty sanitarne), inż. Tomasz Hennig (roboty elektryczne)
mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski (architektura),
mgr inż. Janusz Wdowiak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

Budynek stanowi galerię handlową z garażem podziemnym oraz parkingiem otwartym na dachu. Pełni funkcje handlowe, usługowe, rozrywkowe oraz gastronomiczne. Ma sześć kondygnacji w tym dwie podziemne. Pasaże handlowe są doświetlone za pośrednictwem świetlików dachowych o konstrukcji stalowej. Szkielet konstrukcji wykonano głównie z żelbetu, ściany nośne – murowane z bloczków silikatowych i betonowych, a fasady – szklane o konstrukcji stalowej. Galeria Północna stanowi pierwszą od 10 lat galerię handlową otwartą w stolicy. Garaż jest wyposażony w system Park Assist, ułatwiający parkowanie i odszukiwanie samochodów. Budynek uzyskał certyfikat LEED. W centralnym punkcie Galerii Północnej wznosi się najwyższa w Polsce, 22-metrowa rzeźba „Wir” autorstwa Oskara Zięty. Ustawienie rzeźby w środku budynku było wielkim wyzwaniem inżynierskim.
Powierzchnia zabudowy wynosi 39 553,00 m2, powierzchnia użytkowa 98 tys. m2, powierzchnia całkowita 202 tys. m2, a kubatura budynku 388 900,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.