Tytuł "Budowa Roku 2017" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Renaissance Warsaw Airport Hotel w Warszawie
przy ul. Żwirki i Wigury

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Warszawa
PORR S.A., Warszawa, PORR Bau GmbH, Wiedeń
JEMS Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
mgr inż. Piotr Szatkowski
inż. Mirosław Kula
mgr inż. Andrzej Sidorowicz (architektura),
mgr inż. Janusz Lenarczyk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Hotel pięciogwiazdkowy Marriott Renaissance ośmiokondygnacyjny, wraz z przyległym dwukondygnacyjnym zapleczem konferencyjno- usługowym, jest zbudowany na istniejącym otwartym wielopoziomowym parkingu P-2, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu lotniczego T-2. Budynek składa się z części hotelowej i konferencyjno-bankietowej, połączonych układem komunikacji wewnętrznej. Nad ostatnią kondygnacją głównego korpusu budynku, na większości części powierzchni dachu, usytuowano urządzenia techniczne budynku. W budynku znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne, gastronomi hotelowej, kuchni z zapleczem, konferencyjno-bankietowe z foyer, zaplecze rekreacyjne (basen i sala fitness), pokoje hotelowe, pomieszczenia administracyjne oraz techniczno-gospodarcze.
Elewacje budynku zaprojektowano w formie ciągłych pasów przeszkleń. Na kondygnacjach hotelowych zastosowano dwupowłokową w części przeziernej oraz wentylowaną okładzinę z paneli szklanych w pasie stropowym, mocowaną w licu zewnętrznej powłoki pasów okiennych, a w części parterowej – ściany osłonowe szklane jednowarstwowe.
Budynek wykonano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej ścianowo- płytowej w postaci układu poprzecznych ścian nośnych oraz mieszanego. W dwukondygnacyjnej części towarzyszącej (w zapleczu konferencyjnym) zastosowano konstrukcję mieszaną. Konstrukcję monolityczną w poziomie pierwszej kondygnacji oparto bezpośrednio na istniejących słupach parkingu P2, a także za pośrednictwem belek opartych na nowych słupach żelbetowych usytuowanych między miejscami garażowymi. Przykrycie obiektu ma konstrukcję stalową. Powierzchnia zabudowy wynosi 3940,93 m2, powierzchnia użytkowa 16 756,55 m2, a kubatura budynku 74 780,81 m3. Całość prac wykonano w ciągu 34 miesięcy.