Tytuł "Budowa Roku 2017" (nagroda I stopnia)
Obiekty komunikacji drogowej i kolejowej
(Grupa VIII)

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław wraz z węzłem

Inwestor:
Generalni wykonawcy:


Jednostka projektowa:

Kierownicy budowy:

Inspektorzy nadzoru:Główni projektanci:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Budimex S.A., Warszawa/Strabag Infrastruktura Południe, Wrocław (zadanie 1.), Dragados S.A. Oddział w Polsce, Warszawa (zadanie 2.), Astaldi S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Warszawa (zadanie 3.),
Transprojekt Warszawa (zadanie 1.), Lafrenz Sp. z o.o., Poznań (zadanie 2.), Astaldi Polska Sp. z o.o., Warszawa (zadanie 3.)
mgr inż. Łukasz Zajdler (zadanie 1.), mgr inż. Przemysław Adamczak (zadanie 2.), mgr inż. Łukasz Czeleko (zadanie 3.)
inż. Kazimierz Gieła – roboty drogowe, mgr inż. Jacek Tłustochowski – roboty mostowe (zadanie 1.), inż. Janusz Kozłowski – roboty drogowe, mgr inż. Zbigniew Piciński – roboty mostowe (zadanie 2.), mgr inż. Jacek Dzikowski – roboty drogowe, mgr inż. Ryszard Borecki – roboty mostowe (zadanie 3.)
zadanie 1 – mgr inż. Rafał Grzeszczyk (główny projektant drogowy),
mgr inż. Stanisław Wardzała (główny projektant mostowy),
zadanie 2 – mgr inż. Dariusz Jarysz (główny projektant drogowy),
mgr inż. Piotr Ossowski (główny projektant mostowy),
zadanie 3 – mgr inż. Marcin Różycki (główny projektant drogowy),
mgr inż. Tomasz Kaczmarek (główny projektant mostowy)

Budowę do konkursu zgłosili inwestor i generalny wykonawca.


 

Droga znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie trzebnickim i na terenie Wrocławia, a jej początek – na terenie gminy Żmigród w rejonie miasta Korzeńsko. Następnie przebiega w kierunku południowym przez tereny gmin: Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała. Odcinek kończy się w węźle „Widawa” (obecnie Wrocław Północ), zlokalizowanym na północnych obrzeżach miasta Wrocławia, na przecięciu z Autostradową Obwodnicą Wrocławia.
Inwestycja obejmowała m. in. budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej, 6 węzłów drogowych oraz rozbudowę węzła Widawa, 4 MOP-ów typu II i III, Obwodu Utrzymania Drogi, obiektów inżynierskich (12 mostów, 14 wiaduktów w ciągu drogi i 20 wiaduktów nad drogą ekspresową S5), przepustów na ciekach wodnych, rowach przydrożnych (w tym pełniących również rolę przejść ekologicznych zespolonych), przebudowę istniejącej infrastruktury, budowę i przebudowę dróg lokalnych i dojazdowych, wyburzenie budynków i innych obiektów kolidujących z inwestycją. Droga ekspresowa S5 na odcinku Wrocław – Korzeńsko stanowi element międzynarodowej drogi E261 Świecie – Poznań – Wrocław. Będzie również ważnym elementem połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 (E40), autostradą A2 (E30) oraz drogą krajową nr 8 i S8 (E67).
Całkowita długość odcinka Korzeńsko – Wrocław drogi ekspresowej S5 wynosi 48,034 km. Całość prac wykonano w ciągu 41 miesięcy.