Tytuł "Budowa Roku 2017" (nagroda I stopnia)
Obiekty przemysłowe
(Grupa VII)

Fabryka proszków mlecznych MLEKOVITA 3 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”, Wysokie Mazowieckie
BLEZAT, BL POLSKA, Warszawa
UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski
UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski – podwykonawca Biuro Projektów ORTECH, Włocławek
mgr inż. Andrzej Iwaniuk
mgr inż. Cezary Łoś
mgr inż. arch. Tomasz Jankowski (architektura),
mgr inż. Jarosław Kozikowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budynek ma wysokość około 38 m. Jest w nim prowadzony proces suszenia i pakowania proszków na bazie mleka. Budynek został wykonany częściowo w sposób tradycyjny z elementów murowych, a częściowo w postaci żelbetowego układu słupowo-płytowego usztywnionego ścianami. Konstrukcja dachu jest stalowa, stropy żelbetowe oparte na słupach żelbetowych lub ścianach. Pod ławami i stopami fundamentowymi wykonano kolumny cementowo- gruntowe DSM. Konstrukcja podestów obsługowych i nośna instalacji technologicznych jest stalowa. Zrealizowany zakład produkcji proszków mlecznych jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobowe zapotrzebowanie dostaw mleka wynosi 2 200 000 l. Podstawowym wyzwaniem było wykończenie budynku w standardzie „baby food” na potrzeby produkcji żywności. Dotyczy to zarówno wykonania budynku, jak też instalacji elektrycznych i sanitarnych.
W budynku wysokim, po wprowadzeniu na odpowiednie kondygnacje urządzeń technologicznych, rozpoczęto wykonywanie rusztu stalowego do podwieszenia od spodu sufitu z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej (powierzchnia 2200 m2) oraz jednocześnie do montażu konstrukcji stalowej dachu, zaizolowania oraz pokrycia blachą.
Powierzchnia zabudowy wynosi 16 190,00 m2, powierzchnia użytkowa 57 148,79 m2, a kubatura budynku 223 760,28 m3. Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.