Tytuł "Budowa Roku 2017" (nagroda I stopnia)
Obiekty biurowe
(Grupa VI)

Budynek biurowo-handlowo-usługowy wraz z parkingiem
i infrastrukturą techniczną BAŁTYK w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru
:
Główni projektanci:
SOPHIA Sp. z o.o., Poznań
PORR SA, Warszawa
Natkaniec Olechnicki Architekci Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Wojciech Andrejczyn
mgr inż. Tadeusz Jurewicz, inż. Mikołaj Marcinkowski
mgr inż. arch. Karol Olechnicki (architektura),
mgr inż. Olgierd Rutnicki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budynek biurowo-handlowo-usługowy wraz z parkingiem, placem zewnętrznym i infrastrukturą techniczną został zaprojektowany na nieregularnym rzucie, zdeterminowanym przez kształt działki. Na parterze i I piętrze usytuowano strefę reprezentacyjną związaną z głównym wejściem do budynku oraz lokale usługowe (na wynajem) z przeznaczeniem głównie na funkcje gastronomiczne, a na piętrach drugim i piętnastym – powierzchnie biurowo-usługowe przeznaczone na wynajem oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Konstrukcję części nadziemnej budynku wykonano jako żelbetową monolityczną z elementami stalowymi, a części podziemnej jako żelbetową monolityczną. Płytę fundamentową posadowiono na poziomie –11,40 m od „0” budynku. Głównymi elementami usztywniającymi są żelbetowe trzony komunikacyjne. Elewacje budynku zostały wykonane jako ściany osłonowe aluminiowo-szklane. Filarki oraz półki obudowano okładziną elewacyjną betonową. Projekt budynku jest objęty certyfikacją BREEM na poziomie Excellent – budynek przyjazny środowisku, zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego. Budynek charakteryzuje się nieregularną bryłą z kaskadowo położonymi zielonymi tarasami, a także elewacją z prefabrykowanych okładzin betonowych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1351,00 m2, powierzchnia użytkowa 25 321,00 m2, a kubatura budynku 112 438,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.