Tytuł "Budowa Roku 2017" (nagroda I stopnia)
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa V)

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
przy ul. Gronostajowej

Inwestor:
Inwestor zastępczy:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Probadex, Kraków, Niepołomice
Budimex S.A., Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie
Agencja Projektowa Architektury EKSPO s.c., Kraków
mgr inż. Wojciech Rudzki
mgr inż. Bogusław Bałaziński
mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra (architektura), mgr inż. Janusz Czuchra,
mgr inż. Janusz Sęk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja obejmuje kompleks składający się z 7 budynków dydaktyczno- naukowych oraz dwupoziomowy parking wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym. Budynki 3- i 4-kondygnacyjne są połączone przewiązkami i tunelami. Część podziemna została wykonana w postaci tzw. „białej wanny”. W budynkach zastosowano żelbetowe ściany nośne, częściowo wzmocnione stalowymi ramami przestrzennymi, stropy żelbetowe monolityczne i prefabrykowano- monolityczne typu „filigran” zespolone z blachą Cofrasta oraz w pełni stalowe. Elewację wykończono kamieniem (JURA), klinkierem i elementami aluminiowymi. Przekrycia budynków mają postać dachów odwróconych oraz tzw. zielonych. Zastosowano stolarkę okienną drewnianą oraz aluminiową. Ściany wewnętrzne są murowane i gipsowo-kartonowe.
Budynki zostały podzielone na część dydaktyczną z salami seminaryjnymi, aulami i laboratoriami studenckimi oraz na część naukową z laboratoriami badawczymi, wyposażonymi w najwyższej klasy urządzenia badawcze. Wartość instalacji sanitarnych i elektrycznych stanowiła 50% wartości zadania.
Powierzchnia zabudowy wynosi 12 947,85 m2, powierzchnia użytkowa 31 236,92 m2, a kubatura budynków 156 753,84 m3. Całość prac wykonano w ciągu 45 miesięcy.