Tytuł "Budowa Roku 2017" (nagroda I stopnia)
Obiekty rewitalizowane
(Grupa IV)

Przebudowa wraz z częściową rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejących zabudowań dawnej Elektrowni Miejskiej
w Krakowie przy ul. św. Wawrzyńca na budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzieloną częścią usługową i garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Dyrektor Kontraktu:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
Haven sp. z o.o., Kraków
Mostostal Warszawa SA, Warszawa
TEKTON s.c. B. Łukasik, G. Zakrzewski, Kraków
mgr inż. Artur Sikora
mgr inż. Mariusz Rudnik
mgr inż. Andrzej Michno
mgr inż. arch. Grzegorz Zakrzewski (architektura),
mgr inż. Joanna Sajdak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili inwestor i generalny wykonawca.


 

Inwestycja została zrealizowana w centrum starej dzielnicy Krakowa „Kazimierz”. Budynek B1 – dawny budynek nastawni i rozdzielni – został przebudowany. Zmieniono sposób jego użytkowania. W budynku po przebudowie znajduje się 8 lokali mieszkalnych oraz lokale biurowe na parterze.
Budynek B2 – dawna hala turbin – został przebudowany. Zmieniono też sposób jego użytkowania. Budynek po przebudowie ma 22 lokale mieszkalne oraz lokale handlowo-usługowe na parterze.
Budynek B3 – dawna hala kotłowni – został przebudowany i nadbudowany. Zmieniono sposób jego użytkowania. W budynku znajduje się 56 lokali mieszkalnych oraz lokale biurowe na parterze.
Konstrukcja budynków po przebudowie jest żelbetowa, z istniejącymi zewnętrznymi ścianami ceglanymi. Ściany te poddano pracom konserwatorskim. Budowę wyróżniała konieczność zachowania i wyeksponowania elementów starej elektrowni oraz realizacja robót pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, a poza tym krótki czas realizacji, brak placów składowych poza obrysem budynków, prowadzenie robót stanu surowego bez demontażu elementów historycznych, takich jak suwnica, a także brak możliwości dojazdu dźwigów samochodowych ze względu na zamontowaną trakcję tramwaju zabytkowego.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2335,00 m2, powierzchnia użytkowa 10 166,51 m2, a kubatura budynków 48 845,80 m3. Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.