Tytuł "Budowa Roku 2017" (nagroda I stopnia)
Obiekty rewitalizowane
(Grupa IV)

FABRYKA NA PRADZE – budynek B Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na funkcje mieszkaniowe
w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej

Inwestor, deweloper:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru
:
Główni projektanci:
Projekt Kawęczyńska Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa
Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM Sp. z o.o. Sp.k., Ostrów Wielkopolski
ATG Architektura i Prowadzenie Inwestycji, Warszawa
tech. Sławomir Tomczak
mgr inż. Roman Lulis, mgr inż. Radosław Cichocki
mgr inż. arch. Tomasz Gałuszka (architektura),
mgr inż. Marek Skórzewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkalny. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, teletechnicznej, wodnej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji oraz przyłączy: energetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczych oraz teletechnicznych do sieci zewnętrznych.
Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne i częściowe podpiwniczenie. Wykonano jedną klatkę schodową w kondygnacjach nadziemnych i schody zewnętrzne do kondygnacji podziemnej oraz windę osobową. Budynek został wymurowany z pełnej cegły ceramicznej, o podłużnym układzie ścian konstrukcyjnych. W celu uzyskania nowych pomieszczeń mieszkalnych zdemontowano i usunięto wszystkie urządzenia związane z produkcją. Aby zachować strukturę historycznego układu budynku, pozostawiono główne ściany nośne, częściowo zdemontowano ściany działowe nie mające wartości zabytkowej oraz wykonano nowe. Ze względu na duży stopień skorodowania belek stalowych konieczna była wymiana stropów Kleina nad piwnicami i drugą kondygnacją nadziemną na stropy żelbetowe. Pozostałe stropy Kleina wzmocniono lokalnie przez dodanie belek stalowych i dospawanie wzmocnień pasów górnych belek istniejących.
Powierzchnia zabudowy wynosi 785,60 m, powierzchnia użytkowa 1451,04 m2, a kubatura budynku 9255,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.