Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

FABRYKA NA PRADZE – budynki A i C Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym
w Warszawie przy ul. Radzymińskiej

Inwestor,deweloper:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru
:
Główni projektanci:
Projekt Kawęczyńska Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa
F.B.I. TASBUD S.A., Warszawa
ATG Architektura i Prowadzenie Inwestycji, Warszawa
mgr inż. Dariusz Osik
mgr inż. Radosław Cichocki, mgr inż. Roman Lulis
mgr inż. arch. Tomasz Gałuszka (architektura),
mgr inż. Marek Skórzewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper.


 

Zrealizowane budynki stanowią kontynuację istniejącej zabudowy. Dodatkowo zaprojektowano lokale usługowe na parterze oraz dwukondygnacyjny garaż podziemny na 115 miejsc postojowych, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.
Budynki mają od czterech do sześciu kondygnacji nadziemnych. Znajduje się w nich 148 mieszkań.
Budynki zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej płytowo-słupowej, ze ścianami usztywniającymi. Sztywność przestrzenną budynków w kierunku podłużnym zapewniają ściany podłużne przy klatkach schodowych i szybach windowych. W garażu podziemnym zastosowano konstrukcję żelbetową monolityczną płytowo-słupową, z podciągami i ścianami żelbetowymi. Budynki są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków istniejących. Część podziemną zrealizowano w wykopach, z obudową w postaci ścian szczelinowych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1589,80 m2, powierzchnia użytkowa 6080,07 m2, a kubatura budynków
46 192,47 m3. Całość prac wykonano w ciągu 11 miesięcy.