Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Budynek biurowo-usługowy WIZARD w Warszawie
przy ul. Czarodzieja

Inwestor, generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

ZIEL-BUD Rukat Wojciech, Warszawa
AKANT Usługi Projektowo-Inwestycyjne Jacek Zuchora, Warszawa
inż. Zbigniew Binienda
inż. Henryk Kamiński
mgr inż. arch. Jacek Zuchora (architektura),
inż. Henryk Kamiński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.


 

Budynek ma trzy kondygnacje. Jego wysokość nie przekracza 12 m. Na dachu umieszczono centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz kotłownię gazową. Budynek nie ma podpiwniczenia. Pełni funkcję biurową i handlowo-usługową (część parteru). W części centralnej znajduje się obudowana klatka schodowa, winda oraz sanitariaty, a także szyby instalacyjne i pomieszczenia techniczne. Budynek stanowi dominantę na skrzyżowaniu ulic Czarodzieja i Kabrioletu, a wykończenie szlachetnymi materiałami elewacji od strony tych ulic zwiększa jakość przestrzenną zabudowy. Plaski dach (zielony) oraz kubiczne formy wpisują się w otaczającą architekturę. Budynek posiada obsługę komunikacyjną od strony ul. Czarodzieja, jak i od ul. Kabrioletu. Układ drogowy pozwala na obsługę miejsc parkingowych dla najemców lokali. Budynek ma konstrukcję tradycyjną o następujących rozwiązaniach poszczególnych elementów:
ławy i stopy oraz ściany fundamentowe są żelbetowe monolityczne, a ściany zewnętrzne nadziemne – z pustaków ceramicznych POROTHERM grubości 25 cm, ściany nośne wewnętrzne oraz schody, stropy wykonano jako żelbetowe monolityczne, ściany działowe – z elementów Ytong i Silka, a kominy i szyby instalacyjne – z cegły grubości 12 cm.
Powierzchnia zabudowy wynosi 733,70 m2, powierzchnia użytkowa 2692,68 m2, a kubatura budynku 9483,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.