Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Budynek wielofunkcyjny Centrum Marszałkowska
w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej

Inwestor:
Deweloper:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa, inwestor zastępczy:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Zarządzanie Sezam Sp. z o.o., Nowy Sezam S.K., Warszawa
BBI Development S.A., WSS Społem Śródmieście
Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., Gdańsk

Juvenes – Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
mgr inż. Piotr Sokół
mgr inż. Andrzej Czech
mgr inż. arch. Michał Adamczyk (architektura),
mgr inż. Andrzej Kowalczyk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili deweloper i generalny wykonawca.


 

Budynek Centrum Marszałkowska składa się z części biurowej i domu handlowego o funkcji usługowo-handlowej, wraz z infrastrukturą i wjazdami. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna szkieletowa, płytowo-słupowa i częściowo ścianowa w rejonie schodów i szybów windowych. Rozpiętości słupów są zróżnicowane i wynoszą maksymalnie 8,10 x 8,80 m. Fragmenty stropów w poziomach: 1, 2, 3, 4 oraz antresolę techniczną na parterze, gdzie występują wsporniki o wysięgu około 5,4 m, zaprojektowano jako sprężone.
Ściany zewnętrzne budynku w kondygnacjach nadziemnych są ścianami lekkimi, z elewacją aluminiowo-szklaną. Na szkleniu zastosowano nadruk w technologii sitodruku. W obrębie kondygnacji podziemnych zastosowano ściany szczelinowe. Budynek jest posadowiony na płycie fundamentowej, z wyjątkiem słupów w rejonie wejścia do metra, pod którymi wykonano stopy fundamentowe. Wykorzystano też istniejącą płytę fundamentową podziemi klubu „Underground”. Elewacja parteru została w części wykończona kamieniem o różnorodnej strukturze. Centrum Marszałkowska to nowoczesny kompleks biurowo-handlowy położony przy skrzyżowaniu dwóch linii metra, połączony ze stacją Świętokrzyska. Parter i kondygnacja podziemna zostały przeznaczone na pomieszczenia handlowe i usługowe. W parkingu podziemnym znajduje się 106 miejsc dla samochodów osobowych, 36 rowerów, a także szatnia i prysznice dla rowerzystów.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2082,59 m2, powierzchnia użytkowa 14 652,94 m2, a kubatura budynku 106 111,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.