Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Chłodnia kominowa wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne
w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II

Inwestor:
Główny wykonawca:
Generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Inspektorzy nadzoru:
Główny projektant:
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
UNISERV S.A., Katowice

E003B7 Sp. z o.o., Racibórz
Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych Projchłod Sp. z o.o., Gliwice
mgr inż. Piotr Hauton, inż. Sławomir Godek, inż. Aleksander Pryszcz,
mgr inż. Paweł Żądło
tech. bud. Piotr Sznajder, mgr inż. Krzysztof Kniat, mgr inż. Jacek Klimkiewicz
mgr inż. Jan Janoszek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił główny wykonawca.


 

Chłodnia kominowa służy do schładzania przemysłowego wody procesowej. Jest obiektem inżynierskim o nietypowej i rzadko stosowanej konstrukcji. Główny element konstrukcyjny – komin wywiewny chłodni jest powłoką cienkościenną o bardzo dużej średnicy i wysokości oraz niewielkiej grubości. Z tego względu niezwykle istotne na etapie prac projektowych było zastosowanie odpowiednich metod obliczeniowych i materiałów konstrukcyjnych (beton i stal), jak również dobór technologii wznoszenia powłoki. W procesie realizacji obiektu od fazy projektowej do wykonawczej wykorzystano polską myśl techniczną i rozwiązania autorskie fi rmy UNISERV S.A., mające na celu obniżenie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Realizacja była prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami zarzadzania projektem budowlanym. Zarówno budowa płaszcza kominowego, jak też prace montażowe prowadzono 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji nie odnotowano wypadków i negatywnych zjawisk. Na budowie zastosowano 42 000 m3 betonu i około 4000 t stali zbrojeniowej.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 17 000,00 m2, wysokość chłodni kominowej 181,5 m, średnica wewnętrzna wylotu 82,00 m, a średnica zewnętrzna u podstawy – 144,20 m. Całość prac wykonano w ciągu 42 miesięcy.