Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Obiekty drogowo-mostowe
(Grupa VIII)

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego, na odcinku od węzła Lubin Północ
(bez węzła) do węzła Jawor Wschód (z węzłem) w podziale
na zadania: IV, V, I.

Inwestor:
Generalny wykonawca, Konsorcjum firm:Kierownicy budowy:

Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Zadanie IV – Mota-Engil Central Europe S.A. (lider)/
Mota-Engil Engenharia e Construcao S.A. (partner); Zadanie V – Budimex S.A. (lider)/Ferrovial Agroman S.A. (partner);
Zadanie I – Eurovia Polska S.A. (lider)/WARBUD S.A. (partner)
mgr inż. Zbigniew Taradaj (zadanie IV), mgr inż. Piotr Borcoń (zadanie V),
mgr inż. Rafał Kujawa, mgr inż. Dariusz Włodarczyk (zadanie I)
mgr inż. Tadeusz Szczepaniak, mgr inż. Paweł Ratajczyk, mgr inż. Sebastian Grochalski, mgr inż. Tomasz Krawczak, mgr inż. Marek Hołyński (zadanie IV),
mgr inż. Andrzej Zych, mgr inż. Tadeusz Gołębiowski, mgr inż. Janusz Truch,
mgr inż. Krzysztof Modzelewski (zadanie V), mgr inż. Robert Machalica,
mgr inż. Halina Kosarewicz, mgr inż. Piotr Cielecki, mgr inż. Zbigniew Nidecki
(zadanie I)
Zadanie IV – mgr inż. Rafał Draszczyk (drogi), mgr inż. Andrzej Kula (mosty),
Zadanie V – mgr inż. Michał Czauderna (drogi odcinka ABC), mgr inż. Tomasz Sendal (mosty odcinka AB), mgr inż. Bogdan Burcek (mosty odcinka C), Zadanie I – mgr inż. Michał Korbiel (drogi), mgr inż. Dariusz Mączka (mosty)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Droga ekspresowa S3 stanowi element korytarza paneuropejskiego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC – Th e Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy na południe Europy docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji z południem Europy – miejscowością Chania w Grecji.
Droga ekspresowa S3 na odcinku od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Bolków ma niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla województwa dolnośląskiego, ale również znaczenie ogólnopolskie. Realizacja odcinka drogi ekspresowej S3 stanowi fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych. Przez węzeł Legnica Południe droga ekspresowa S3 została połączona z autostradą A4 oraz funkcjonującymi już odcinkami S3 na północ od autostrady. Na południu województwa droga S3 połączy się docelowo z drogą szybkiego ruchu D11 po stronie czeskiej.
Inwestycja obejmuje m. in. budowę odcinka drogi ekspresowej S3 o długości około 54 km, mającego po dwa pasy ruchu w każdą stronę, 7 węzłów drogowych, przebudowę dróg poprzecznych przecinanych drogą ekspresową, budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych w pasie drogowym drogi ekspresowej, a także systemu odwodnienia drogi ekspresowej i przebudowywanych dróg poprzecznych, 54 obiektów inżynierskich nad i w ciągu drogi ekspresowej S3, przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych, przepustów drogowych, urządzeń ochrony środowiska. Wykonano również wiele innych elementów robót budowlanych i instalacyjnych.
Zgodnie z umową na realizację zadania przewidzianych było 30 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.