Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Obiekty przemysłowo-produkcyjne
(Grupa VII)

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią
socjalno-biurową i instalacjami technicznymi
przy ul. Napoleona 2, Kobyłka

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostki projektowe:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o., Warszawa
BUDIMEX SA, Warszawa
Pracownia Projektowa TERMAT Sp. z o.o., Olsztyn (projekt budowlany),
Design Construction Studio Sp. z o.o., Grudziądz (projekt wykonawczy)
mgr inż. Paweł Wierzchowski
mgr inż. Hubert Minior
mgr inż. arch. Tomasz Gryglicki, mgr inż. arch. Janina Czechowska-Wójcik (architektura), mgr inż. Ireneusz Tarasiewicz, mgr inż. Andrzej Redmerski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

W budynku odbywa się montaż różnego rodzaju skanerów rentgenowskich, w tym akceleratorów cząstek liniowych o energii do 9 MeV oraz podzespołów elektronicznych z komponentów dostarczonych z zewnątrz
i składowanych w magazynie. Podzespoły elektroniczne są montowane w pomieszczeniach o obostrzonych parametrach jakości powietrza, wilgotności i temperatury. Badania i kalibrację akceleratorów liniowych wykonuje się w pomieszczeniach badań akceleratorów oraz w części hali montażowej o ścianach żelbetowych pochłaniających emitowane promieniowanie rentgenowskie. Zbadane i skalibrowane urządzenia są montowane w hali montażowej w różnego rodzaju skanerach. Fundamenty budynku posadowiono pośrednio na kolumnach przemieszczeniowych DSM. Główna konstrukcja nośna składa się z prefabrykowanych słupów żelbetowych utwierdzonych w fundamentach, a konstrukcję stalową dachu tworzą kratowe rygle i płatwie połączone przegubowo ze słupami żelbetowymi. W budynku socjalno-biurowym zastosowano stropy żelbetowe monolityczne. Konstrukcję dachu nad pomieszczeniem akceleratora stanowią żelbetowe i sprężone płyty kanałowe. Nad częścią biurową dach jest żelbetowy monolityczny oraz z płyt kanałowych. Ściany zewnętrzne jednowarstwowe tworzy konstrukcja żelbetowa i stalowa, z obudową z płyt warstwowych, a ściany zewnętrzne trzywarstwowe – rdzeń betonowy monolityczny ocieplony wełną mineralną, z wykończeniem z płyt włókno-cementowych montowanych do podkonstrukcji aluminiowej, przykręcanej do wsporników ze stali nierdzewnej. Na terenie znajduje się staw, umocniony przy drodze za pomocą geowłókniny i płyt ażurowych. Zabezpieczenie skarpy stanowi ścianka szczelna. Na granicy działki zbudowano groblę. Całość terenu została ogrodzona. Znajduje się na nim również stróżówka oraz abonencka stacja transformatorowa.
Powierzchnia zabudowy wynosi 4671,85 m2, powierzchnia użytkowa 5663,00 m2, a kubatura budynku
43 643,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.