Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Obiekty szkolno-sportowe
(Grupa V)

Zespół Szkół nr 1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Inwestor:
Główny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Powiat Poznański, Poznań
BUDIMEX SA, Warszawa
Pilch Architekci Sp. z o.o., Gdańsk
mgr inż. Marek Nitka
mgr inż. Krzysztof Janiszewski
mgr inż. arch. Marcin Pilch (architektura),
mgr inż. Bartosz Piotrowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Przedmiotem inwestycji była budowa obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym przeniesienie istniejącego boiska piłkarskiego, rozbudowa wewnętrznego układu drogowego, budowa miejsc parkingowych, przeniesienie istniejącego grillowiska, realizacja obiektów małej architektury, budowa i przebudowa sieci i instalacji elektrycznych niskoprądowych i instalacji sanitarnych.
Centrum jest nowoczesnym obiektem, jednym z nielicznych w Polsce, umożliwiającym teoretyczne
i praktyczne kształcenie w wielu zawodach. Znajduje się w nim 18 specjalistycznych pracowni, wyposażonych w urządzenia do nauki zawodu, stacja obsługi diagnostycznej oraz pracownia hotelowo-gastronomiczna. Obiekt charakteryzuje się wysokimi parametrami w zakresie energooszczędności. Zastosowano urządzenia odnawialnych źródeł energii: panele fotowoltaiczne, solary, elektrownię wiatrową.
Budynek zlokalizowano na styku z istniejącym budynkiem szkolnym i salą sportową. Obiekt przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych.
Konstrukcję nośną budynku zaprojektowano jako żelbetową monolityczną słupowo-płytową
i tarczownicowo-płytową. Elewacje budynku wykończono tynkiem silikonowym w kolorze bieli. Zastosowano okna i fasady szklane. Na dachu budynku zamontowano urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1906,90 m2, powierzchnia użytkowa 3716,49 m2, a kubatura budynku
18 890,20 m3. Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.