Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Obiekty biurowo-usługowe
(Grupa IV)

Business Garden Poznań etap II w Poznaniu, ul. Pastelowa

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Vastint Poland Sp. z o.o., Warszawa
PORR S.A., Warszawa
Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB oraz Arcade Polska Sp. z o.o, Warszawa
mgr inż. Łukasz Matuszkiewicz
mgr inż. Wojciech Missal
mgr inż. arch. Mariusz Machowski (architektura),
mgr inż. Marcin Barwicki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Do konkursu zgłoszono kompleks biurowo-usługowy w rejonie ulic Bułgarskiej, Marcelińskiej, Jasnej i Łubieńskiej, wraz z wjazdami, garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. W skład zespołu wchodzą trzy budynki biurowe: B5/8, B6/7/P1, B9. Komunikację pionową zapewniają zespoły wind oraz klatki schodowe. Budynki biurowe są sześciokondygnacyjne, z poziomem technicznym na dachu. Wysokość budynków biurowych wynosi 25 m. Budynki B5/8 i B6/7/ P1 są posadowione na płytach garaży podziemnych. Budynek B5/8 obejmuje dwie powtarzalne części nadziemne B5 i B8. W budynku B6/7/P1, oprócz powtarzalnych części B6 i B7, przewidziano wbudowany garaż wielopoziomowy P1, projektowany jako sześciokondygnacyjny, otwarty, na 649 miejsc postojowych. Komunikację wewnętrzną zapewniają zamknięte klatki schodowe oraz windy. Budynek narożny B9, w rzucie o kształcie rozwartej litery L, jest również sześciokondygnacyjny bez podpiwniczenia, z poziomem technicznym na dachu. Oprócz stanowisk garażowania samochodów osobowych i rowerów, w kondygnacjach podziemnych zlokalizowano trafostacje, generatory, węzły cieplne, przeciwpożarowe, zbiorniki wody, pomieszczenia techniczne i inne pomieszczenia pomocnicze. W zewnętrznych częściach traktów biurowych, przy trzonach komunikacyjnych, przewidziano bloki sanitariatów z toaletami dla osób niepełnosprawnych.
Budynki zaprojektowano i wybudowano zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego i o niskim zapotrzebowaniu na energię oraz zgodnie ze standardami LEED Platinum. Zapewniono magazynowanie i wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenów zielonych.
W celu minimalizacji zużycia energii budynki są wyposażone w system pogodowego sterowania roletami, powiązany z systemem klimatyzacji. Konstrukcję kondygnacji podziemnych wykonano jako tzw. „białe wanny”, a część nadziemną – głównie z prefabrykatów betonowych.
Budynki spełniają wymagania ekologiczne klasy A. W budynku może pracować około 3800 osób.
Powierzchnia zabudowy wynosi 12 059,00 m2, powierzchnia użytkowa 38 326,00 m2, a kubatura budynków 342 795,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.