Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości powyżej 30 mln zł
(Grupa III)

Budynek mieszkalny wielorodzinny SIERAKOWSKIEGO II
w Warszawie

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Port Praski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Warszawa
PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna, Warszawa
Maciej Kuryłowicz prowadzący działalność Maciej Kuryłowicz – Architekt, Warszawa
mgr inż. Piotr Banasiak (28.01.2016 ÷ 28.02.2017 r.), mgr inż. Piotr Tomaszek
mgr inż. Robert Tomuń (28.01.2016 ÷ 15.07.2016 r.), mgr inż. Hubert Wójcik
arch. Maciej Kuryłowicz (architektura), mgr inż. Jacek Lipiec (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

 

Budynek ma siedem kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Rzut budynku ma kształt zbliżony do litery C. Na parterze znajdują się pomieszczenia handlowo-usługowe, miejsca garażowe – w większości w kondygnacji podziemnej i częściowo na parterze. W obrębie kondygnacji podziemnej przewidziano także boksy rowerowe i komórki lokatorskie. Na wyższych kondygnacjach usytuowano lokale mieszkalne o zróżnicowanych powierzchniach. Zapewniono możliwość dowolnej zmiany aranżacji przestrzeni. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako żelbetową płytowo-słupową z belkami obrzeżowymi, spełniającymi rolę usztywnień i jednocześnie nadproży okiennych. Budynek podzielono dwiema dylatacjami – od wierzchu ostatniego stropu do wierzchu płyty dennej. Wypełnienie szkieletu stanowią ściany murowane zewnętrzne oraz ściany międzylokalowe. Sztywność przestrzenną każdej z oddylatowanych części budynku zapewniają trzony pięciu klatek schodowych. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Wisły i trudne warunki gruntowo-wodne, budynek posadowiono na płycie fundamentowej o zróżnicowanej grubości, z lokalnymi przegłębieniami, tworzącej wraz ze ścianami fundamentowymi tzw. „białą wannę”. Budynek wykonano jako kolejny etap przedsięwzięcia odnowienia dawnych terenów praskiego portu rzecznego. Na terenie o powierzchni około 40 ha sukcesywnie powstaje miasto nowej generacji. Teren inwestycji jest podzielony na kilka obszarów w pełni spójnych architektonicznie.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2642,00 m2, powierzchnia użytkowa 10 874,74 m2, a kubatura budynku
52 164,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.