Nagroda III stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

Budowa obiektu mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Budowlanej 7 – MintCity etap 1

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
BUDOWLANA OZIĘBŁO Sp. K., Warszawa
FBI TASBUD S.A., Warszawa

APIS OZIĘBŁO Sp.K., Warszawa, APIS S.A., Biłgoraj
KAPS ARCHITEKCI Korneluk Parysek Słowik Sp. z o.o., Warszawa
inż. Krystian Kos
inż. Krzysztof Bielak
arch. Tomasz Korneluk (architektura), mgr inż. Rodryg Czyż (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Budynek wyróżnia się nowoczesną formą architektoniczną. Z lokali mieszkalnych usytuowanych w układzie kaskadowym istnieje możliwość wychodzenia na tarasy i ogrody, będące równocześnie dachem niższych kondygnacji. Mieszkania zostały usytuowane w uporządkowany sposób. Każda klatka schodowa jest wyposażona w windę.
Budynek wyróżnia się także kolorystyką oraz wysokim standardem wykończenia. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek ma od 4 do 8 kondygnacji. Konstrukcję tworzy ustrój żelbetowy monolityczny ze ścianami murowanymi z silikatów. Fundament ma postać płyty fundamentowej z betonu wodoszczelnego. Słupy kondygnacji garażowej i parteru wykonano z betonu klasy C30/37, wewnętrzne ściany konstrukcyjne grubości 15 i 20 cm – z betonu klasy C25/30 i C30/37. Ściany zewnętrzne podziemia i części parteru grubości 25 cm oraz stropy grubości 25 i 20 cm są z betonu klasy C30/37. Dach płaski wykonano jako dach odwrócony.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1276,40 m2, powierzchnia użytkowa 9931,40 m2, a kubatura budynku
40 356,80 m3. Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy.