Nagroda III stopnia 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa VIII)

Budynek rewitalizowany
Rezydencja Myśliwska
– hotel apartamentowy w Koszalinie
przy ul. J. Piłsudskiego 49

Inwestor: DUDOJĆ Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
Generalny wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany mgr inż. Marek Ochocki,
Chałupy gm. Świeszyno, Zakład Budowlany mgr. inż. Waldemar Hołubowicz, Koszalin, Zakład
Ogólnobudowlany, mgr inż Sławomir Fronczek, Koszalin
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ARCHIKON S.C., Stanisław Grzegorz Skład, Koszalin
Główny Specjalista Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie,
Delegatura w Koszalinie: Krystyna Bastowska
Kierownik budowy: tech. Jerzy Maciejewski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Stanisław Skład (architektura), mgr inż. Jerzy Kużel (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Jest to przedwojenny budynek o unikatowej w Koszalinie architekturze. Przed II wojną światową w budynku była siedziba nadleśniczego powiatu koszalińskiego oraz rejenta, po wojnie krótko miał tu swoją siedzibę Związek Nauczycielstwa Polskiego, a po powstaniu Polskiego Radia Koszalin budynek stał się siedzibą tego radia. Jest to budynek murowany. Podstawowa funkcja budynku została zmieniona pod potrzeby radia. W budynku znajdowało się studio radiowe, sala koncertowa i niezbędne urządzenia towarzyszące. Rewitalizację obiektu rozpoczęto od zabezpieczenia obiektu przed zawaleniem. W wyniku rewitalizacji inwestor postanowił przekształcić budynek w obiekt apartamentowi - hotelowy.

Powierzchnia zabudowy wynosi 524,00 m2, powierzchnia użytkowa 886,34 m2, a kubatura budynku 4089,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 72 miesięcy.