Nagroda II stopnia 
Obiekty przemysłowe (Grupa VII)

Rozbudowa istniejącej kotłowni zakładowej w Polmos Żyrardów o układ do skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej w oparciu o kocioł na biomasę wraz z infrastrukturą techniczną
i magazynem paliwa w Żyrardowie
przy ul. Mickiewicza 1-3

Inwestor: POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o., Żyrardów
Główny wykonawca: KONTUR BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Wiskitki
Jednostka projektowa: KONTUR BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Wiskitki
Kierownik budowy: inż. Tomasz Związek
Inspektor nadzoru: mgr inż. Maciej Łyżwiński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Aneta Stańczuk (architektura), inż. Stanisław Kuracki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i główny wykonawca.

  

Inwestycja obejmuje budowę: kotłowni obejmującej halę kotła oraz pomieszczenia techniczne wraz z infrastrukturą, magazynu biomasy drzewnej i silosu magazynowego na biomasę rolną, komina wysokości 20 m wraz z fundamentem oraz przebudowę dróg wewnętrznych i budowę placów utwardzonych, a także przebudowę sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych i parowych.

Rozbudowana część technologiczna istniejącej kotłowni jest zlokalizowana w budynku kotłowni. Układ technologiczny urządzeń wraz z infrastrukturą tworzy układ bloku EC, umożliwiający produkcję energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem biomasy jako paliwa. Kotłownia stanowi rozbudowę istniejącej kotłowni zakładowej. Obiekt formą i kolorystyką częściowo nawiązuje do istniejącej, charakterystycznej dla Żyrardowa, architektury ceglanej. Ze względu na przemysłowy charakter, zastosowano materiały elewacyjne oraz kolorystykę wpisującą się w otoczenie, które tworzy istniejąca, industrialna zabudowa zakładu. Do produkcji energii wykorzystuje się biomasę – zrębkę drewnianą oraz odpady z przemysłu gorzelniczego. Założono wyeliminowanie emisji CO2. Wytworzona energia zostanie wykorzystana do procesów produkcyjnych w firmie Polmos Żyrardów, z możliwością przekazania nadmiaru energii do sieci energetycznej. Wysokosprawny układ technologiczny został bardzo dobrze oceniony przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i nagrodzony grantem. Zrealizowany budynek stanie się przykładowym obiektem technologicznym, urzeczywistniającym polską myśl techniczną i rozwiązania technologiczne wypracowane przez inżynierów inwestora.

Powierzchnia zabudowy wynosi 657,65 m2, powierzchnia użytkowa 663,88 m2, a kubatura budynku 6430,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy. 

Nagroda II stopnia

 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym w

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalno-biurowy w Poznaniu przy ul. Towarowej 39

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Sierakowskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych pn. „Mangalia Mokotów” wraz z

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy „DSV OFFICE” w Warszawie przy ul.

  Czytaj więcej
 •  

  Wola Retro w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 16/20

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Centrum Zapaśniczego KS Bieżanowianka przy ul. Lipowskiego

  Czytaj więcej
 •  

  Obiekt Prinz Schoenaich i Warsztat Elektryczny – wykonanie prac

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny „GRAND BULVAR” w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Odbudowa, przebudowa i nadbudowa oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego

  Czytaj więcej
 •  

  Rozbudowa istniejącej kotłowni zakładowej w Polmos Żyrardów o

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Tczewie, Al.

  Czytaj więcej
 •  

  Modernizacja stacji kolejowej Idzikowice

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia,

  Czytaj więcej
 •  

  Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu

  Czytaj więcej
 • 1