Nagroda III stopnia 
Obiekty przemysłowe (Grupa VII)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny
Sp. z.o.o., Krosno
Generalny wykonawca: KPB – Budownictwo Sp. z.o.o., Krosno
Jednostka projektowa: Savona Project Sp. z o.o., Tarnów
Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Wróbel
Inspektor nadzoru: mgr inż. Janusz Wawro
Główni projektanci: mgr inż. arch. Bartosz Michalski (architektura), inż. Jerzy Grzanka (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

Zadaniem PSZOK jest odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zarówno odpadów innych niż niebezpieczne, jak również odpadów niebezpiecznych, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy miasta Krosna. PSZOK ‒ wybudowany w systemie rampowym ‒ umożliwia selektywne zbieranie co najmniej 20 rożnych frakcji odpadów komunalnych. Składa się z rampy wraz z pochylnią wjazdową, wiaty na odpady, budynku socjalnego, utwardzonego terenu (place, dojazdy, miejsca postojowe), zjazdu publicznego, ogrodzenia terenu, elementów małej architektury, ścieżki edukacyjnej jako centrum informacji o gospodarce odpadami. W ramach inwestycji powstała też tzw. strefa napraw, promująca „drugie życie odpadów” przez ponowne wykorzystanie przedmiotów i rzeczy mających wartość użytkową. Konstrukcja rampy została wykonana z prefabrykowanych elementów żelbetowych, stanowiących integralne części modułowe o wymiarach 3 × 3 oraz 3 × 4 m i wysokości 2,60 m. Najazdy i zjazdy z rampy wykonano jako ogrzewane elektrycznie. Nad kontenerami zaprojektowano przekrycie w postaci stalowego przestrzennego szkieletu z kształtowników walcowanych łączonych śrubami, z pokryciem blachą trapezową T55 × 750 grubości 0,75 mm.

Powierzchnia zabudowy wynosi 792,62 m2, powierzchnia użytkowa 679,75 m2, a kubatura 2225,61 m3. Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy. 

Nagroda III stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 par

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec N696 w Sopocie, al. Niepodległości 696

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą i

  Czytaj więcej
 •  

  Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne

  Czytaj więcej
 •  

  „Polanki Apartamenty” – przebudowa zespołu 2 budynków wielorodzinnych wraz

  Czytaj więcej
 •  

  Żłobek Miejski w Zabrzu przy ul. M. Niedziałkowskiego 2

  Czytaj więcej
 •  

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zakładzie

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa zespołu budynków „Galerii Chełmskiej” wraz z infrastrukturą

  Czytaj więcej
 •  

  Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorlicach, ul. Stawiska

  Czytaj więcej
 • 1