Nagroda III stopnia 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa VIII)

Miasteczko Ruchu Drogowego
w Gorlicach, ul. Stawiska

Inwestor: Miasto Gorlice
Generalny wykonawca: Z. U. P. H. HAŻBUD Sp. z o.o., Gorlice
Inne jednostki: Województwo Małopolskie – Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego
Jednostka projektowa: TECTUM ARCITECTS – Grzegorz Bajorek w miejscowości Szalowa
Kierownik budowy: tech. bud. Janusz Wanat
Inspektor nadzoru: mgr inż. Stanisław Szepieniec
Główny projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Bajorek (architektura)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

Miasteczko rowerowe w tej lokalizacji zostało wcześniej ujęte w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018. Miasto Gorlice poszerzyło zgłoszoną koncepcję. W roku 2020 przy ul. Stawiska w Gorlicach powstało miasteczko ruchu drogowego. Dzięki budowie obiektu, dzieci i młodzież przez zabawę mogą w łatwy sposób przygotować się do umiejętnego poruszania się po drogach publicznych. Na terenie miasteczka będą się odbywały m.in. konkursy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz egzaminy na kartę rowerową. W ramach inwestycji wykonano około 1000 m2 ścieżek rowerowych i około 320 m2 alejek spacerowych. Ciągi rowerowo-piesze są ograniczone obrzeżem betonowym palisadowym. Wykonano chodniki wraz z przejściami dla pieszych o ruchu nakierowanym oraz na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu w danym kierunku. Na terenie miasteczka wykonano 10 przejść dla pieszych, w tym przejścia dzielone oraz „ósemkę” wykorzystywaną w trakcie egzaminów na kartę rowerową dla dzieci. Na jednym ze skrzyżowań została umieszczona sygnalizacja świetlna. Na budowę miasteczka miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie ze środków województwa małopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. W ramach inwestycji wykonano: ścieżki rowerowe i alejki spacerowe z kostki betonowej grubości 8 cm, elementy małej architektury (stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci), słupki oświetleniowe, obserwację wizyjną, oznakowanie poziome i pionowe oraz imitację przejazdu kolejowego.

Powierzchnia terenu wynosi 3510 m2, a powierzchnia użytkowa – utwardzona 1271,80 m2. Całość prac wykonano w ciągu 4 miesięcy.