Tytuł "Budowa Roku 2010" (nagroda I stopnia)
Obiekty związane z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków
(Grupa V)

Budynek mieszkalno-usługowy w Krakowie
przy ul. Radziwiłłowskiej 33

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Wykonawca robót instalacyjnych:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Domy Polskie Sp. z o.o., Warszawa
Real-Inwest Sp. z o.o. Artur i Władysław Filipowicz, Kraków

San-Bud Sp. z o.o. Andrzej Dziektarz
mgr inż. Grzegorz Klimczak
inż. Ryszard Łącki
inż. arch. Andrzej Rymarczyk (architektura), mgr inż. Kazimierz Basista (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca, wykonawca robót instalacyjnych i inwestor.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 835 m2, powierzchnia zabudowy 637 m2, powierzchnia użytkowa 2737 m2, a kubatura budynku 18 150 m3. Jest to budynek (pod nazwą "Rezydencja Radziwiłłowska") mający 13 certyfkowanych apartamentów oraz mieszkań o podwyższonym standardzie. Parter jest przeznaczony na pomieszczenia usługowe. W podziemiach budynku usytuowano basen i pomieszczenia rekreacyjne, a w podwórzu - automatyczny parking z podziemnymi platformami postojowymi.

Budynek jest tradycyjny, murowany, ze stropami Kleina na belkach stalowych oraz dachem mansardowym. Ma pięć kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenie. Budynek składa się z części A (8 lokali mieszkalnych) oraz części B (5 lokali mieszkalnych).

Wykonano generalny remont budynku istniejącego, w tym skomplikowane podbicie fundamentów oraz budynku sąsiedniego, mikropale wokół garaży, konserwację i iluminację elewacji, a także konserwację pomieszczeń piwnic.

Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.