Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowo-handlowe
(Grupa III)

Centrum handlowo-rozrywkowe Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju
przy ul. Warszawskiej 2

Inwestor:

Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Polimeni International, lic 600 Old Country Road, Suite 425, Garden City, New York
Polimeni International - Jastrzębie Zdrój Sp. z o.o., Gdynia
Mostostal Warszawa SA, Warszawa
mgr inż. Andrzej Bogaczewicz, mgr inż. Mieczysław Pietrzak, mgr inż. Piotr Lech
mgr inż. Piotr Gawłowski
mgr inż. arch. Aleksander Caba (architektura), mgr inż. Marek Salak (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 6781 m2, powierzchnia zabudowy 3909 m2, powierzchnia użytkowa 16 844 m2, a kubatura budynków 82 849 m3. Centrum handlowo-usługowe zbudowano w centralnej części miasta.

Budynek jest reprezentacyjnym obiektem handlowym, z powierzchniami przeznaczonymi do wynajęcia. Jest to wolno stojący budynek 5-kondygnacyjny, z dwiema kondygnacjami podziemnymi i 3 nadziemnymi. Zastosowano dwukierunkowe schody ruchome, łączące wszystkie kondygnacje handlowe oraz poziomy parkingu. Drugi pion komunikacyjny ma 3 windy osobowe, połączone szerokim wejściem z pasażem głównym.

Zasadniczą konstrukcję nośną budynku stanowi żelbetowy monolityczny ustrój słupowo-płytowy. Fundamenty posadowiono na palach żelbetowych. Ściany wewnętrzne oraz klatki schodowe są żelbetowe, z betonu klasy C30/37 i stali klasy A-IIIN gatunku BSt500. Ściany murowane w piwnicach oraz na kondygnacjach handlowych wykonano grubości 24 cm z cegły silikatowej.

Zastosowano zewnętrzne okładziny ceramiczne z paneli systemowych oraz sufty podwieszane z płyt gipsowo-kartownowych.

Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.