Nagroda II stopnia
Obiekty inżynieryjne
(Grupa IV)

Ujęcie wody powierzchniowej z dna zbiornika retencyjnego Tresna
wraz z pompownią oraz rurociągiem tłocznym położonym
w dnie zbiornika Zarzecze, powiat Żywiec, woj. śląskie

Inwestor:
Główny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główny projektant:
Grupa Żywiec SA, Żywiec
Soley Sp. z o.o., Balice
mgr inż. Jarosław Pechciński
mgr inż. Mariusz Drzyżdzyk
mgr inż. Magdalena Rysiewicz (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił główny wykonawca.

Jest to ujęcie typu wieżowego. Ma postać wieży średnicy 9 m, posadowionej w dnie zbiornika wodnego Tresna, u podstawy stromej skarpy brzegu, na głębokości około 15 m poniżej lustra wody. Posadowienie obiektu stanowią mikropalne TITAN długości 12 m, zwieńczone fundamentem żelbetowym ze stalowym pierścieniem startowym, umożliwiającym budowę wieży z prefabrykatów przy zachowaniu ciągłości zbrojenia pionowego. Prefabrykaty montowali nurkowie.

Na koronie wieży, wyprowadzonej nad lustro wody, zbudowano pomieszczenie sterowni. W wieży zainstalowano trzy pompy głębinowe i aparaturę sterującą. Od wieży w kierunku browaru w Żywcu położono na dnie zbiornika rurociąg tłoczony średnicy 355 mm, długości 3200 m, z czego około 1900 m w dnie zbiornika w celu ochrony przed zamarzaniem.

Powierzchnia działki budowlanej (czasza zbiornika wodnego Tresna) wynosi 4718 m2, powierzchni zabudowy 92 m2, powierzchni użytkowej 44,35 m2, kubatury obiektu 1317 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 11 miesięcy.